Skip to content

Wat is Emotionele Intelligentie?

Emotionele intelligentie

Heb je je ooit afgevraagd wat emotionele intelligentie (EQ) is? Het is een term die de laatste jaren steeds populairder is geworden, maar het kan nog steeds een beetje verwarrend zijn. Emotionele intelligentie (EI) is het vermogen om zowel je eigen emoties als die van anderen te herkennen en te begrijpen. Hierdoor kunnen mensen beter communiceren en gemakkelijker relaties vormen. Laten we eens kijken wat EI werkelijk inhoudt.

Wat betekent EI (EQ)?

EQ staat voor Emotional Quotient (Emotionele Intelligentie / EI). In wezen verwijst emotionele intelligentie naar iemands vermogen om zijn eigen emoties en die van zijn omgeving te begrijpen. Dit omvat het vermogen om iemands emoties op een gezonde manier te herkennen, te uiten en te reguleren. Het omvat ook een sterk gevoel van zelfbewustzijn. Weten hoe je eigen gevoelens je gedrag en beslissingen beïnvloeden, en empathie voor anderen.

De voordelen van emotionele intelligentie

Het hebben van een hoge emotionele intelligentie kan zowel professioneel als persoonlijk veel voordelen opleveren. Op de werkplek kan het je helpen sterkere relaties met collega’s op te bouwen en moeilijke gesprekken of situaties beter te beheersen. Het kan je ook helpen af te stemmen op hoe je collega’s zich voelen en meer begrip te hebben voor hun perspectieven. Een hoge emotionele intelligentie kan je ook helpen sterkere persoonlijke relaties op te bouwen buiten het werk, doordat je beter kunt begrijpen hoe iemand anders zich voelt of waarom hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt.

Voordelen van EQ

Hoe emotionele intelligentie te ontwikkelen

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie kost tijd en moeite, maar het is mogelijk voor iedereen die er werk van maakt. De eerste stap is zelfbewustzijn. Je moet je bewust zijn van je eigen gedachten, gevoelens, gedragingen en triggers, zodat je ze kunt herkennen als ze zich voordoen en ze dienovereenkomstig kunt aanpakken. Zodra je deze elementen hebt geïdentificeerd, oefen je in actief luisteren, wat inhoudt dat je goed oplet wat andere mensen zeggen zonder conclusies te trekken of aannames te doen over wat ze bedoelen of hoe ze zich ergens over voelen. Oefen tenslotte om je eerlijk uit te drukken zonder oordeel of kritiek, zodat anderen precies weten waar je staat in een bepaalde kwestie of onderwerp.  

In welke levensfase je ook zit, emotionele intelligentie (of EI) is een belangrijke factor in je succes. Of je nu je carrière wilt bevorderen, je relaties wilt verbeteren of gewoon meer zelfbewust wilt worden, het ontwikkelen van emotionele intelligentie is essentieel. Hier zijn vijf eenvoudige stappen om te beginnen! 

1. Begrijp je emoties

De eerste en belangrijkste stap in het ontwikkelen van emotionele intelligentie is het begrijpen van je emoties. Word je bewust van hoe je je voelt en waarom je je zo voelt. Als we onze emoties beter begrijpen, kunnen we die kennis gebruiken om wijzere keuzes te maken en betere gewoonten te vormen.

2. Monitor je reacties

Als je eenmaal je emotie hebt geïdentificeerd, is de volgende stap om je reacties in de gaten te houden. Heb je de neiging om uit te halen als dingen niet gaan zoals gepland? Trek je je vaak in jezelf terug als je met een moeilijke situatie wordt geconfronteerd? Dit weten kan ons helpen onze triggers te herkennen en in de toekomst effectiever te reageren.

3. Heb zelfcompassie

Het hebben van emotionele intelligentie betekent ook het hebben van zelfcompassie. Vriendelijk en begripvol zijn voor jezelf als je fouten maakt of te maken hebt met falen. Met zelfcompassie kunnen we leren van onze ervaringen zonder te hard voor onszelf te zijn omdat we niet meteen perfectie bereiken. Dit kan vooral nuttig zijn voor wie hooggevoelig is of gevoelig voor angst of depressie

4. Leer van anderen

Observeren hoe mensen om je heen hun emoties uiten kan waardevol inzicht geven in je eigen gedrag en gevoelens. Zijn er bepaalde mensen die kalm en beheerst lijken onder druk? Welk gedrag vertonen ze als ze zich overweldigd voelen? Leren van anderen kan ons helpen perspectief te krijgen op ons eigen gedrag en gezondere copingmechanismen te ontwikkelen om met stressfactoren in het leven om te gaan.

5 Beoefen Mindfulness

Mindfulness is de praktijk van het aanwezig zijn in het moment – niet piekeren over het verleden of piekeren over de toekomst – maar je gewoon bewust zijn van wat er nu gebeurt en dat accepteren zonder oordeel of kritiek. Het beoefenen van mindfulness helpt ons bewuster te worden van zowel onze interne toestand als onze externe omgeving, zodat we zowel onze gedachten als onze handelingen beter kunnen sturen.

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie kost tijd en geduld, maar het betaalt zich in termen van persoonlijke groei en ontwikkeling ruimschoots uit.

EQ mindfulness

Hoe emotionele intelligentie te ontwikkelen

Op de werkplek kan een goed begrip van emotionele intelligentie je helpen betere beslissingen te nemen, productiever te worden, sterke relaties op te bouwen met zowel collega’s als klanten, de teammoraal te verhogen, en nog veel meer. Hetzelfde geldt voor relaties. Als we onze emoties en die van onze partner of vrienden goed onder controle hebben, zijn we beter in staat effectief te communiceren, wat leidt tot gezondere relaties in het algemeen.

Emotionele intelligentie helpt ons ook beter om te gaan met kritiek. In plaats van negatief te reageren als je feedback krijgt van iemand anders, of dat nu op het werk is of thuis, zul je die waarschijnlijk constructiever opvatten als je een goed begrip hebt van je eigen emoties. Ten slotte kan EI ons helpen om op een gezonde manier met stress om te gaan, zonder onze toevlucht te nemen tot ongezonde copingmechanismen zoals uitvallen naar anderen of zelfvernietigend gedrag.                               

Uiteindelijk speelt emotionele intelligentie een belangrijke rol in zowel ons professionele leven als in onze persoonlijke relaties. Door elke dag wat tijd te nemen om ons te concentreren op het ontwikkelen van deze vaardigheden, het observeren van onze eigen reacties en die van anderen, kunnen we onze communicatievaardigheden verbeteren en ook beter omgaan met kritiek, zowel op het werk als thuis.

Emotionele intelligentie op werk

Het verschil tussen EQ en IQ

Je zult na het lezen van dit artikel er al ongetwijfeld achter zijn wat het verschil is. IQ staat voor “Intelligentie Quotiënt” en verwijst naar ons vermogen om problemen op te lossen, logisch te denken en kennis te verwerven. EQ staat voor “Emotioneel Quotiënt” en is een maat voor onze emotionele intelligentie. Het vermogen om emoties bij onszelf en anderen te begrijpen en er adequaat op te reageren. Terwijl IQ de cognitieve vaardigheden meet, kijkt EQ naar hoe we met mensen omgaan, onze eigen emoties beheersen, de gevoelens van anderen herkennen en met uitdagingen omgaan. Beide zijn belangrijke vaardigheden om te hebben in het leven, maar ze dienen verschillende doelen.

Conclusie

Er zijn veel voordelen aan het hebben van een hoge emotionele intelligentie, zowel professioneel als persoonlijk – het kan ons helpen onszelf en de mensen om ons heen beter te begrijpen, zodat we sterkere relaties met hen kunnen vormen. Het ontwikkelen van onze eigen EI kost tijd, maar het is mogelijk als we bereid zijn er moeite voor te doen door zelfbewuster te worden, actief naar anderen te luisteren en ons eerlijk uit te drukken zonder oordeel of kritiek. Met genoeg oefening kan iedereen zijn emotionele intelligentie ontwikkelen!