Skip to content

Wat is een boomer?

Boomer

Je hebt de term “boomer” de laatste tijd waarschijnlijk vaak horen vallen. Maar wat is een boomer precies? In dit artikel geven we je een overzicht van alles wat je moet weten over boomers. Lees verder om meer te weten te komen!

Wat betekent boomer

De term boomer wordt gebruikt om te verwijzen naar iemand die geboren is tijdens de babyboom. De babyboom is de periode tussen 1946 en 1964 toen het aantal geboorten in de ontwikkelde landen sterk toenam.

Boomers worden beschouwd als een belangrijke economische en sociale kracht vanwege hun grote aantal en hun koopkracht. Zij hebben bijgedragen tot enkele van de belangrijkste veranderingen in de samenleving, zoals de burgerrechtenbeweging, de vrouwen-bevrijdingsbeweging en de milieubeweging.

Oorsprong van de term

De term boomer werd voor het eerst gebruikt in het begin van de jaren 1960 om te verwijzen naar de babyboomgeneratie. Hij zou zijn afgeleid van de Boomtown Rats, een destijds populaire rockband. De term boomer wordt nu breder gebruikt om te verwijzen naar iedereen die tijdens de babyboom is geboren.

De boomer-generatie is beschreven als “gelukkig”, omdat ze volwassen werden in een tijd van grote welvaart. Boomers zijn bekritiseerd omdat ze egoïstisch en egocentrisch zouden zijn, maar ze zijn ook geprezen voor hun bijdragen aan sociale en economische veranderingen.

Boomer werkt op laptop

Kenmerken van boomers

Boomers worden vaak beschreven als hardwerkend, competitief en prestatiegericht. Ze zouden ook optimistisch, zelfverzekerd en onafhankelijk zijn.

Boomers worden doorgaans geassocieerd met de volgende kenmerken:

 • Een sterk arbeidsethos
 • Een toewijding aan familie en gemeenschap
 • Een verlangen naar materieel succes
 • Een interesse in persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Zorg voor het milieu
 • Een geloof in het belang van vrije tijd en recreatie

Boomers worden vaak gezien als individualistischer dan vorige generaties. Ze zouden zich ook minder snel conformeren aan traditionele waarden en eerder het gezag uitdagen.

Boomers zijn beschreven als de “ik-generatie” omdat zij worden gezien als egoïstisch en egocentrisch. Boomer’s hebben echter ook een sterk gevoel van sociale verantwoordelijkheid en velen zijn actief betrokken bij goede doelen.

De boomgeneratie wordt vaak in twee groepen verdeeld: de vroege boomers (geboren van 1946 tot 1954) en de late boomers (geboren van 1955 tot 1964). Vroege boomers worden soms de “voorhoede” van de boomer-generatie genoemd. Zij werden volwassen tijdens de burgerrechtenbeweging en waren de eersten die de boomer levensstijl. Late boomers worden soms het “staartje” van de boomer-generatie genoemd. Zij werden volwassen tijdens de vrouwenbevrijdingsbeweging en waren de laatsten die de boomer lifestyle overnamen.

De boomgeneratie zal de komende jaren een grote invloed hebben op de samenleving. Naarmate ze met pensioen gaan, zullen de boomers een beroep doen op de sociale zekerheid en Medicare. Dit zal waarschijnlijk een druk uitoefenen op deze programma’s, die nu al met financiële problemen kampen.

Bovendien wordt verwacht dat de gepensioneerden van de ouderen hun huizen zullen inkrimpen en zullen verhuizen naar locaties die meer leeftijdsvriendelijk zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de huizenmarkt en de economie als geheel.

Perspectieven van verschillende leeftijdsgroepen op boomers

De boomer-generatie is al vele jaren een belangrijke kracht in de samenleving.

Oudere volwassenen hebben een andere kijk op boomers dan jongere volwassenen. Oudere volwassenen zien boomers doorgaans positiever dan jongere volwassenen. Zij zien hen als hardwerkende en verantwoordelijke leden van de samenleving die een positieve invloed op de wereld hebben gehad. Jongere volwassenen daarentegen zien boomers vaak negatiever. Zij zien hen als egoïstische en egocentrische individuen die een negatieve impact op de wereld hebben gehad.

Betekenis van de term "ok boomer"

De term “ok boomer” is een recente toevoeging aan het boomer lexicon. Hij wordt gebruikt om frustratie of onenigheid uit te drukken met iemand van de boomer-generatie. De term wordt vaak spottend gebruikt, maar kan ook gebruikt worden als een roep om eenheid tussen de generaties.

De term “ok boomer” is gebruikt door mensen van alle leeftijden, maar wordt het meest gebruikt door millennials en leden van generatie Z. Het wordt soms gezien als een manier voor jongere generaties om hun frustratie te uiten over het beleid en de waarden van de boomer generatie.

Boomer en millennial

Bekende boomers

Enkele bekende uit de boomer-generatie zijn:

 • Willem-Alexander
 • Madonna
 • Tom Cruise
 • Clint Eastwood
 • Sylvester Stallone

Conclusie

Of je nu zelf een boomer bent of gewoon nieuwsgierig naar deze grote en invloedrijke generatie, we hopen dat dit artikel je heeft geholpen om beter te begrijpen wie boomers zijn en wat ze allemaal doen.