Skip to content

Wat is woke

woke

De definitie van woke is in de loop van de tijd geëvolueerd en kan variëren afhankelijk van aan wie je het vraagt. Over het algemeen verwijst woke worden naar het zich bewust zijn van kwesties op het gebied van sociale rechtvaardigheid en actuele gebeurtenissen, met name die welke gemarginaliseerde groepen treffen. Het kan ook verwijzen naar kritisch staan tegenover maatschappelijke normen en werken aan het ontmantelen van onderdrukkende systemen. Sommige mensen zien woke worden als een levensstijl, terwijl anderen het meer zien als een houding of mentaliteit.

Oorsprong van de term

De term ‘woke’ bestaat al eeuwen, maar het werd pas onlangs gepopulariseerd door de Black Lives Matter-beweging. De term is afgeleid van de Afrikaans-Amerikaanse volkstaal Engelse (AAVE) uitdrukking “blijf wakker”, wat betekent “op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt en politiek actief zijn”. De uitdrukking is ontstaan in de jaren zestig en zeventig als een manier voor Afro-Amerikanen om op de hoogte te blijven van de burgerrechtenbeweging. In de afgelopen jaren wordt de term gebruikt om mensen te beschrijven die zich bewust zijn van sociaal onrecht en eraan werken om dit aan te pakken.

Conclusie: Wat betekent woke voor jou?

De term ‘woke’ is de afgelopen jaren populair geworden als een manier om iemand te beschrijven die zich bewust is van de sociale en politieke onrechtvaardigheden die in de wereld plaatsvinden. Maar wat betekent het om woke te zijn? Voor sommigen betekent het zich bewust zijn van de actualiteit en inzicht hebben in maatschappelijke vraagstukken. Maar voor anderen gaat het om meer dan alleen goed geïnformeerd zijn; het gaat om actie ondernemen om het verschil te maken.

Voor veel mensen betekent woke worden dat je je realiseert dat er meer in het leven is dan alleen onze eigen persoonlijke bubbel. Het betekent dat we onze ogen moeten openen voor de pijn en het lijden in de wereld en doen wat we kunnen om een verschil te maken. Het betekent opkomen voor waar we in geloven, zelfs als het moeilijk is, en onze stem gebruiken om ons uit te spreken tegen onrecht.