Skip to content

Wat is woke

woke

Je hebt de term “woke” de laatste tijd waarschijnlijk vaak horen vallen, maar wat betekent het eigenlijk? De definitie van woke is in de loop van de tijd geëvolueerd en kan variëren afhankelijk van aan wie je het vraagt. Over het algemeen verwijst woke worden naar het zich bewust zijn van kwesties op het gebied van sociale rechtvaardigheid en actuele gebeurtenissen, met name die welke gemarginaliseerde groepen treffen. Het kan ook verwijzen naar kritisch staan tegenover maatschappelijke normen en werken aan het ontmantelen van onderdrukkende systemen.

Definitie van woke

Kort gezegd verwijst “woke” naar een verhoogd bewustzijn van sociale en raciale onrechtvaardigheid. De term wordt vaak gebruikt om mensen te beschrijven die zich actief inzetten voor sociale rechtvaardigheid, zoals vechten voor gelijkheid en eerlijkheid. 

Sommige mensen zien woke worden als een levensstijl, terwijl anderen het meer zien als een houding of mentaliteit.

Waar komt de term vandaan?

De term “woke” vindt zijn oorsprong in de Black Lives Matter beweging. De term is afgeleid van de Afrikaans-Amerikaanse volkstaal Engelse (AAVE) uitdrukking “blijf wakker”, wat betekent “op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt en politiek actief zijn”.

Het kreeg voor het eerst aandacht in 2014 na het neerschieten van Michael Brown in Ferguson, Missouri. Sindsdien is “woke” een verzamelnaam geworden voor degenen die zich inzetten voor een rechtvaardiger en billijker wereld.

In de afgelopen jaren wordt de term gebruikt om mensen te beschrijven die zich bewust zijn van sociaal onrecht en eraan werken om dit aan te pakken.

Woke black lives matter

Wat betekent het om woke te zijn?

Woke zijn is je bewust zijn van het systeem van racisme en onrechtvaardigheid in onze samenleving. Het gaat erom dat we ons bewust zijn van de manieren waarop we allemaal medeplichtig zijn aan deze systemen, en werken aan de ontmanteling ervan.

Woke zijn betekent ook intersectioneel zijn in je feminisme, wat betekent dat je vecht voor de rechten van alle vrouwen, ongeacht ras, religie of geloof. Het gaat erom te erkennen dat Black Lives Matter, transgenders en inheemse levens belangrijk zijn.

Uiteindelijk gaat woke zijn over het creëren van een meer rechtvaardige en een eerlijke wereld voor iedereen.

Waarom is het voor veel mensen zo belangrijk?

Veel mensen geloven dat woke zijn belangrijk is omdat het ons in staat stelt de wereld om ons heen duidelijker te zien. Als we woke zijn, zijn we in staat om systemen van onderdrukking die al eeuwenlang bestaan te herkennen en aan te vechten. We zijn ook beter in staat om gemarginaliseerde gemeenschappen die traditioneel onderbediend en ondervertegenwoordigd zijn te steunen en te verdedigen.

Bovendien kan woke zijn ons helpen betere bondgenoten te zijn voor hen die werken aan sociale rechtvaardigheid. Als we ons niet bewust zijn van de problemen waar zij mee te maken hebben, kunnen we niet echt ondersteunend zijn. Maar als we wakker zijn, kunnen we ons voorrecht en ons platform gebruiken om hun stem te versterken en echte verandering tot stand te brengen.

Woke als scheldwoord

Hoewel “woke” over het algemeen als een positieve term wordt gebruikt, gebruiken sommige mensen het als een manier om anderen neer te zetten. Ze zeggen bijvoorbeeld op sarcastische toon “jij bent zo woke” om te suggereren dat iemand overgevoelig is of de dingen te serieus neemt.

Sommige mensen gebruiken de term “woke” ook om iemand aan te duiden die politiek correct probeert te zijn. Hoewel er niets mis is met politiek correct zijn, wordt dit gebruik van de term “woke” vaak op een negatieve manier gebruikt om te suggereren dat iemand nep of onoprecht is.

Het is belangrijk te onthouden dat het feit dat iemand “woke” is niet betekent dat hij perfect is. We hebben allemaal blinde vlekken en er is altijd meer te doen.

De term woke wordt voornamelijk als negatief woord gebruikt door mensen die zich aangetrokken voelen tot het rechtse politieke spectrum. Hieronder vallen voornamelijk rechts conservatieve mensen.

Hoe blijf je woke?

Er is niet één antwoord op deze vraag, want ieders reis is anders. Maar er zijn enkele dingen die kunnen helpen om woke te worden of blijven.

Sommige mensen vinden het nuttig om boeken te lezen, films te kijken of andere vormen van media te consumeren die over sociale rechtvaardigheid gaan. Dit kan helpen om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws en gebeurtenissen. Bovendien kan het je een beter begrip geven van de ervaringen van gemarginaliseerde groepen.

Een andere manier om woke te blijven is betrokken te raken bij activisme of vrijwilligerswerk te doen voor organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Dit kan je helpen je meer verbonden te voelen met de zaak en je een gevoel van doelgerichtheid geven. Bovendien kun je zo gelijkgestemden ontmoeten en een gemeenschap opbouwen.

Conclusie: Wat betekent woke voor jou?

De term “woke” wordt vaak gebruikt om mensen te beschrijven die zich bewust zijn van sociaal onrecht en zich actief inzetten om de wereld te verbeteren. De term vindt zijn oorsprong in de Black Lives Matter beweging en kreeg voor het eerst aandacht in 2014. Wakker zijn is belangrijk omdat het ons in staat stelt de wereld om ons heen duidelijker te zien, systemen van onderdrukking aan te vechten en betere bondgenoten te zijn voor degenen die gemarginaliseerd zijn.

Voor veel mensen betekent woke worden dat je je realiseert dat er meer in het leven is dan alleen onze eigen persoonlijke bubbel. Het betekent dat we onze ogen moeten openen voor de pijn en het lijden in de wereld en doen wat we kunnen om een verschil te maken. Het betekent opkomen voor waar we in geloven, zelfs als het moeilijk is, en onze stem gebruiken om ons uit te spreken tegen onrecht.