Skip to content

Wat is SOS? 

SOS

De meeste mensen hebben wel eens van de term ‘SOS’ gehoord of gezien. Maar wat betekent het precies? In dit artikel zal ik je meer vertellen over wat SOS is en waarom we het gebruiken. Laten we beginnen!

Wat betekent S.O.S.

SOS is een acroniem dat staat voor Save Our Souls of Steun Ons Spoedig. Het is een internationaal signaal dat wordt gebruikt als er een noodsituatie is. Het kan worden gebruikt door zowel personen als schepen, samen met andere signalen zoals een lichtbaken, rooksignalen, enzovoort. Het SOS-signaal is standaard vastgelegd in internationale telecommunicatieverdragen om te voorkomen dat er verwarring ontstaat bij de ontvangst van het signaal.

SOS signaal

Het SOS signaal uitzenden

Het SOS-signaal bestaat uit drie korte pieptonen (dit wordt ook wel “Morse code” genoemd) en drie lange pieptonen die samen etterend “SOS” spellen. Deze Morse code wordt vaak herhaald totdat hulp arriveert. Dit signaal was oorspronkelijk bedoeld voor maritieme noodhulp, maar tegenwoordig wordt het ook veel gebruikt op andere manieren, zoals via radiografische communicatie, satelliettelefonie en draadloze communicatiemiddelen.

Oorsprong van het SOS signaal

Het SOS-signaal was niet altijd zo algemeen aanvaard als nu, maar sinds 1909 is het wereldwijd toegankelijk voor alle landen. Tegelijkertijd werd ook besloten dat elk land hun eigen versie van dit signaal moest implementeren, Nederlandse schepen moesten bijvoorbeeld twee korte en één lange toon sturen (dit stond bekend als CQD). In 1906 werd het CQD-teken vervangen door de huidige Morse Code S-O-S om verwarring te voorkomen tussen nationaliteit en taalbarrières bij noodsituaties op zee.

SOS oorsprong

Conclusie

SOS is eenvoudigweg een internationaal teken dat wordt gebruikt om hulp te vragen in dringende situaties. Oorspronkelijk bedoeld voor maritieme noodhulp, maar nu ook veel gevonden in andere situaties zoals radiografische communicatie, satelliettelefonie en draadloze communicatiemiddelen. Door de jaren heen hebben landoverstijgende verdragen gezorgd voor uniformiteit binnen dit beruchte signaal – waardoor we overzee kunnen reizen met gerustheid wetende dat onze signalering duidelijk begrepen wordt door iedere persoon die naar onze noodroep luisterde!