Skip to content

Wat is een psychose?

Psychose

Een psychose is een psychische stoornis die invloed heeft op de manier waarop iemand denkt, zich voelt en zich gedraagt. Een psychose kan het moeilijk maken om helder te denken, de werkelijkheid te begrijpen en met andere mensen om te gaan. Het kan ertoe leiden dat iemand dingen ziet of hoort die anderen niet zien, dingen gelooft die niet waar zijn, of zich extreem overstuur of angstig voelt.

Wat zijn de symptomen van een psychose

Psychose kan het moeilijk maken om rationeel te denken, te begrijpen wat er om je heen gebeurt en normaal te kunnen communiceren met anderen. Psychoses kunnen leiden tot vele verschillende symptomen.

De symptomen van een psychose kunnen per persoon verschillen en kunnen bestaan uit:

  • Hallucinaties: Dingen zien of horen die er niet zijn, is een van de meest voorkomende symptomen van een psychose. Het kan gaan om visuele hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), auditieve hallucinaties (stemmen horen die er niet zijn), olfactorische hallucinaties (iets ruiken dat er niet is), smaakhallucinaties (iets proeven dat er niet is), en somatische hallucinaties (voelen dat iets je lichaam aanraakt terwijl het er niet echt is)
  • Waanideeën: geloven in dingen die niet waar zijn, is een ander veel voorkomend symptoom van psychose. Het kan gaan om overtuigingen over jezelf, anderen of de wereld om je heen. Je kunt bijvoorbeeld geloven dat je gevolgd wordt, dat mensen jouw gedachten kunnen horen, of dat je speciale krachten hebt.
  • Ongeorganiseerd denken: psychose kan het moeilijk maken om helder te denken of je gedachten te ordenen. Dit kan blijken uit de manier waarop je spreekt, die moeilijk te begrijpen kan zijn, of door van het ene onderwerp naar het andere te springen.
Symptomen psychose

Hoe worden psychoses behandeld

Er is geen standaard aanpak voor de behandeling van psychose, omdat de behandeling afhankelijk is van het individu en de symptomen. Er zijn echter een paar belangrijke benaderingen die vaak gebruikt worden. Deze omvatten medicatie, therapie en zelfhulpstrategieën.

  • Medicatie: Er zijn een aantal verschillende medicijnen die kunnen worden voorgeschreven om psychose te helpen behandelen. Deze omvatten antipsychotica, antidepressiva en stemmingsstabilisatoren. Het is belangrijk om samen met een arts te zoeken naar de medicatie die voor de patient geschikt is.
  • Therapie: Psychotherapie (of gesprekstherapie) wordt vaak gebruikt in combinatie met medicatie om psychose te helpen behandelen. Therapeuten kunnen helpen de gedachten en gevoelens te begrijpen, te leren omgaan met de symptomen, en gezonde copingvaardigheden te ontwikkelen
  • Zelfhulpstrategieën: Er zijn ook een aantal zelfhulpstrategieën die je kunt gebruiken om psychose te helpen beheersen. Deze omvatten ontspanningstechnieken, mindfulness meditatie, journaling, en lichaamsbeweging.

Wat veroorzaakt psychose?

Er is niet één antwoord op deze vraag, aangezien psychoses door verschillende factoren kunnen worden veroorzaakt

Enkele van de meest voorkomende oorzaken van een psychose zijn: geestelijkeziekte, drugsmisbruik en hoofdletsel. Er zijn echter nog vele andere mogelijke oorzaken, waaronder: genetica, stress, en blootstelling aan giftige stoffen.

Ieders ervaring met een psychose is uniek, en het is vaak moeilijk vast te stellen wat de specifieke oorzaak is. Dit komt omdat psychose het gevolg kan zijn van een combinatie van factoren.

Het kan dus erg moeilijk zijn om vast te stellen wat iemands psychose specifiek heeft veroorzaakt. Sommige mensen kunnen een psychose krijgen na een traumatische gebeurtenis, zoals een hoofdwond of emotionele stress. Anderen kunnen het ontwikkelen na gebruik van drugs of alcohol. En sommige mensen hebben een familiegeschiedenis van geestesziekten, waardoor ze een groter risico lopen.

Waanbeelden psychose

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Als je symptomen van een psychose ervaart, is het belangrijk dat je naar een arts of psychiater gaat voor een evaluatie. Zij zullen dan waarschijnlijk vragen stellen over de symptomen en eventueel ook laboratoriumtests of beeldvormend onderzoek van de hersenen laten doen om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.

Na een grondige evaluatie kan de arts een psychose vaststellen als hij denkt dat de symptomen het gevolg zijn van een psychische aandoening. Deze diagnose wordt meestal gesteld op basis van de aanwezigheid van bepaalde symptomen, zoals hallucinaties of wanen.

Kan een psychose worden voorkomen?

Omdat psychoses op vele manieren veroorzaakt kunnen worden is het moeilijk om hier eenduidig antwoord op te geven. Er zijn echter wel een paar dingen die je kunt doen om het risico op het ontwikkelen van een psychose te verkleinen.

Enkele van de belangrijkste preventieve maatregelen zijn: het krijgen van geestelijke gezondheidszorg, het vermijden van middelenmisbruik (medicijnen, drugs en alcohol), en het verminderen van stress niveaus.

  • Behandeling voor geestelijke gezondheid: Als je risico loopt op het ontwikkelen van een psychose, is het belangrijk om een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te zoeken. Dit houdt in dat je een arts of therapeut moet bezoeken die kan helpen de symptomen te beheersen en onder controle te houden.
  • Vermijden van drugsmisbruik: Drugsmisbruik kan het risico op het ontwikkelen van een psychose verhogen. Als je worstelt met verslaving, is het belangrijk om hulp te zoeken en het probleem aan te pakken voordat het tot een psychose leidt.
  • Verminderen van stress: Stress kan een belangrijke factor zijn bij het uitlokken van een psychose. Er zijn een aantal manieren waarop stress in je leven kunt verminderen, zoals ontspanningstechnieken, meditatie, lichaamsbeweging en dagboeken schrijven.
drugs

De risico's van een psychose

Ja, er zijn een aantal risico’s verbonden aan psychose. Deze omvatten: geweld, zelfmoord, en zelfbeschadiging.

Als je problemen hebt met geestelijke gezondheid, zoek dan zo snel mogelijk na het ontdekken ervan hulp van een professional.

Conclusie

Een psychose is een psychische aandoening die invloed heeft op hoe mensen denken, zich voelen en zich gedragen. Het kan voor mensen moeilijk zijn om het verschil te zien tussen wat echt is en wat niet. Psychose kan erg beangstigend en verwarrend zijn voor familie en vrienden van iemand die ermee te maken heeft. Er zijn verschillende soorten psychose, maar de meest voorkomende symptomen zijn het zien of horen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), het hebben van vreemde overtuigingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid (waanideeën), je extreem overstuur of boos voelen zonder reden, en geen zinvol contact kunnen maken met andere mensen.