Skip to content

Wat is POV?

POV

Chronologisch vertellen, verhalen vanuit verschillende perspectieven, en het punt waaruit je het verhaal vertelt, zijn allemaal elementen die bijdragen aan de kracht van een goed verhaal. Maar wat is precies wat we bedoelen als we het over ‘POV’ hebben? In dit artikel leggen we precies uit wat dat betekent.

Wat betekent POV?

POV staat voor “point of view” (perspectief in het Nederlands). Het is een term die wordt gebruikt in de literatuur om te verwijzen naar hoe een verhaal wordt verteld. In andere woorden, wiens ogen kijk je door tijdens het lezen? Wiens gedachten luister je naar? Dit soort elementen bepalen de manier waarop je als lezer in contact komt met de personages en de plot.

Soorten point of view structuren

In de literatuur wordt er vaak gesproken over twee POV-structuren: interne narratie en externe narratie. Externe narratie is wanneer je als lezer ‘buitenstaander’ bent ten opzichte van het verhaal; je ziet alles gebeuren alsof je zelf niet betrokken bent bij de plot. Interne vertelling daarentegen gaat dieper; hierdoor ben je meer betrokken bij de emoties en motivaties van de personages. Hiermee kan een schrijver echt laten zien wat er aan de hand is met hun karakters en hun persoonlijkheid.  

Het is belangrijk om te begrijpen welke vorm van POV jouw boek nodig heeft, omdat dit kan variëren van genre en stijl. Sommige genres zoals fantasy vereisen meer interne vertelling dan externe vertelling, terwijl sommige romans meer spannend zijn als ze verteld worden door middel van externe vertelling. Door te experimenteren met verschillende structuren kun jij als schrijver vaststellen welke POV past bij jouw specifieke verhaalidee!

Soorten POV

POV online en op social media

POV is niet alleen een begrip in de literatuur, het heeft ook gevolgen voor de manier waarop mensen online en op sociale media communiceren. De term “POV” kan gebruikt worden om te verwijzen naar hoe verschillende groepen met elkaar omgaan, zowel online als offline. Als twee mensen bijvoorbeeld online een meningsverschil hebben, kunnen ze elk hun eigen POV hebben waardoor ze de situatie anders zien. Het is belangrijk dat alle betrokkenen proberen te begrijpen en te respecteren waar de ander vandaan komt om tot begrip te komen. 

Kortom, standpunt is een belangrijk begrip in de literatuur en in de communicatie in het algemeen. Inzicht in verschillende gezichtspunten kan ons helpen verhalen die we lezen beter te waarderen en de mening van anderen te begrijpen in tijden van onenigheid.

POV online

Conclusie

Het begrijpen van wat POV inhoud en hoe dit toegepast kan worden op jouw verhaalidee is essentieel voor elke schrijver. Of je nu iets schrijft dat gericht is op spanning of avontuur, of dat nou fantasie-elementen bevat of niet, door te experimenteren met verschillende structuren kun jij besluiten welke perspectief-instelling perfect past bij jouw verhaal! Deze kennis helpt je om effectieve, indringende verhalen te maken die lezers blijven boeien tot aan het laatste woord!