Skip to content

Wat is een polarisatie?

Polarisatie

Je hebt de term “polarisatie” de laatste tijd waarschijnlijk vaak horen vallen, maar wat betekent het eigenlijk? Kortom, polarisatie treedt op wanneer mensen zichzelf in groepen indelen op basis van hun overtuigingen. Dit kan gebeuren op kleine schaal, zoals binnen een familie- of vriendengroep, of op grotere schaal, zoals binnen een politieke partij of land. Als mensen gepolariseerd zijn, hebben ze de neiging de wereld zwart-wit te zien, zonder middenweg. Ze hebben ook de neiging om mensen die hun overtuigingen niet delen als vijanden te zien.

Polarisatie kan positief zijn als het leidt tot een gezond debat en discussie. Maar het kan ook negatief zijn als het leidt tot haat, onverdraagzaamheid en geweld.

Soorten polarisatie

Er zijn twee hoofdtypes van polarisatie: horizontaal en verticaal. 

Horizontale polarisatie

Horizontale polarisatie treedt op wanneer mensen zich in groepen indelen op basis van hun gedeelde overtuigingen. Bijvoorbeeld, mensen die wapenbeheersing steunen kunnen zich verenigen in een groep die lobbyt voor strengere wapenwetten. Ondertussen kunnen mensen die tegen wapenbeheersing zijn hun eigen groep vormen om te lobbyen tegen veranderingen in de huidige wetten.

Verticale polarisatie

Verticale polarisatie treedt op wanneer mensen zich in groepen verdelen op basis van hun economische status of sociale klasse. Rijke mensen kunnen zich bijvoorbeeld verenigen om hun belangen te beschermen, terwijl arme mensen hetzelfde doen. Verticale polarisatie kan zich ook voordoen langs religieuze of etnische lijnen.

Geloofspolarisatie

Oorzaken van polarisatie

Er zijn veel verschillende oorzaken van polarisatie. Een belangrijke oorzaak is de toenemende rol die technologie in ons leven speelt. Technologie heeft het makkelijker dan ooit gemaakt voor mensen om in contact te komen met anderen die hun geloof delen – en net zo makkelijk voor hen om degenen die dat niet doen te vermijden. Daardoor is de kans groter dat we alleen die standpunten tegenkomen die onze bestaande overtuigingen bevestigen, wat kan leiden tot verdere polarisatie.

Andere oorzaken van polarisatie zijn economische ongelijkheid, demografische veranderingen en de manier waarop we nieuwsmedia consumeren. Studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat kabelnieuwszenders kijkers met specifieke politieke overtuigingen aanspreken, wat die overtuigingen verder kan verankeren en tot extremere standpunten kan leiden.

Wat zijn de gevolgen voor de samenleving en de politiek

Polarisatie kan een aantal schadelijke effecten hebben op de samenleving. Wanneer mensen gepolariseerd zijn, hebben ze minder vertrouwen in mensen die hun overtuigingen niet delen. Dit kan leiden tot polarisatie in de regering, aangezien verkozen ambtenaren minder geneigd zijn om over de partijgrenzen heen samen te werken. Polarisatie kan ook leiden tot geweld, omdat mensen met tegengestelde opvattingen elkaar te lijf gaan.

De laatste jaren is polarisatie een groot probleem geworden in Europa. Standpunten zijn sterk verdeeld langs politieke lijnen, en deze verdeeldheid is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Hierdoor is het voor de overheid steeds moeilijker geworden om effectief te functioneren. Deze polarisatie heeft geleid tot een patstelling in belangrijke kwesties, zoals immigratiehervorming. En het heeft  heeft ook bijgedragen tot de opkomst van populistische en extreme politieke partijen.

Kan polarisatie ook iets goeds zijn, of is het altijd schadelijk voor de samenleving

Polarisatie is niet altijd een slechte zaak. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om veranderingen tot stand te brengen. Polarisatie kan bijvoorbeeld leiden tot de vorming van sociale bewegingen, die positieve veranderingen in de samenleving teweeg kunnen brengen.

Polarisatie en rijkdom

Wat kan aan de polarisatie worden gedaan?

Helaas is er geen eenvoudige oplossing voor polarisatie. Maar er zijn enkele dingen die gedaan kunnen worden om de effecten ervan te verminderen. Eén manier om dit te doen is door de dialoog en communicatie tussen mensen met verschillende overtuigingen te bevorderen. Dit kan bijdragen tot begrip en respect, zelfs als mensen het niet over elk onderwerp eens zijn.

Een andere manier om polarisatie te verminderen is door de sociale cohesie te vergroten. Dat kan door mensen met verschillende achtergronden de kans te geven met elkaar om te gaan, bijvoorbeeld door gemeenschapsdienst of gedeelde hobby’s en interesses. Als mensen het gevoel hebben dat ze iets gemeen hebben met anderen, zullen ze hen minder snel als vijanden zien.

Conclusie

Polarisatie is iets dat overal om ons heen gebeurt – in onze families en vriendengroepen, op onze werkplekken en in onze buurten, en op nationale schaal. Het is belangrijk om te begrijpen wat polarisatie is en hoe het werkt, zodat we manieren kunnen vinden om de negatieve effecten ervan te overwinnen en weer samen te komen als een samenleving.