Skip to content

Wat zijn leukocyten?

Leukocyten

Leukocyten, algemeen bekend als witte bloedcellen, vormen een fundamentele pijler van het menselijk immuunsysteem. Deze cellen zijn niet alleen cruciaal voor onze verdediging tegen externe pathogenen zoals bacteriën, virussen en schimmels, maar ze spelen ook een sleutelrol in de interne regulatie en het onderhoud van onze gezondheid. De term “leukocyten” omvat een diverse groep cellen, elk met unieke functies en eigenschappen, die samenwerken om het lichaam te beschermen tegen een breed scala aan bedreigingen.

Definitie van leukocyten

Leukocyten zijn de cellen van het immuunsysteem die in het bloed en lymfestelsel voorkomen. Ze zijn essentieel voor het bestrijden van infecties en spelen een cruciale rol in de immuunrespons. In tegenstelling tot rode bloedcellen, die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het transport van zuurstof door het lichaam, zijn leukocyten betrokken bij de bescherming tegen zowel infectieuze ziekteverwekkers als niet-infectieuze vreemde stoffen. Hun vermogen om te reageren op en te elimineren wat het lichaam als schadelijk beschouwt, is fundamenteel voor het behoud van gezondheid en welzijn.

Het belang van leukocyten in het menselijk lichaam

De rol van leukocyten in het menselijk lichaam kan niet worden onderschat. Ze zijn de eerstelijnsverdediging tegen infectieuze agentia, waarbij ze snel mobiliseren om indringers te identificeren en te vernietigen. Dit gebeurt door middel van verschillende mechanismen, waaronder het direct insluiten en vernietigen van pathogenen (fagocytose), het produceren van antilichamen die specifieke ziekteverwekkers herkennen en neutraliseren, en het coördineren van de activiteiten van andere immuuncellen voor een effectieve respons.

Herstel en regeneratie

Bovendien zijn leukocyten betrokken bij het herkennen en opruimen van dode of stervende cellen, het faciliteren van weefselherstel en regeneratie, en het reguleren van ontstekingsprocessen. Ontsteking is een essentiële reactie op weefselschade of infectie, en leukocyten spelen een cruciale rol in het beheersen van dit proces, door zowel de initiële reactie te stimuleren als de resolutie ervan te bevorderen.

Bescherming tegen kanker

Leukocyten zijn ook van vitaal belang bij de bescherming tegen kanker. Sommige witte bloedcellen, zoals bepaalde typen lymfocyten, kunnen abnormale cellen herkennen die kunnen uitgroeien tot kankercellen en deze vernietigen voordat ze een bedreiging vormen. Dit toont aan hoe leukocyten niet alleen acute bedreigingen aanpakken, maar ook een langetermijnbescherming bieden tegen chronische ziekten en aandoeningen.

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en therapieën

De dynamiek en complexiteit van leukocyten weerspiegelen de geavanceerde aard van het menselijk immuunsysteem. Hun vermogen om zich aan te passen en te reageren op een eindeloze verscheidenheid aan uitdagingen is een wonder van de biologie, essentieel voor onze overleving. Door de jaren heen heeft wetenschappelijk onderzoek ons begrip van leukocyten aanzienlijk verdiept, waardoor we nieuwe therapieën en behandelingen voor een breed scala aan ziekten hebben kunnen ontwikkelen. Het bestuderen van leukocyten en hun functies blijft een cruciaal onderdeel van de medische wetenschap, met als doel het verbeteren van de menselijke gezondheid en het bestrijden van ziekten.

Wat zijn leukocyten

Typen leukocyten

Leukocyten, of witte bloedcellen, zijn onder te verdelen in verschillende typen, elk met unieke functies en kenmerken die bijdragen aan de complexiteit en effectiviteit van het immuunsysteem. Deze diversiteit stelt het lichaam in staat om een breed scala aan bedreigingen en uitdagingen aan te gaan. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste typen leukocyten, hun functies en hun unieke kenmerken.

Neutrofielen

Neutrofielen vormen de meerderheid van alle leukocyten in het bloed en zijn vaak de eerste verdedigingslinie tegen infecties. Ze zijn bijzonder effectief in het bestrijden van bacteriën en schimmels. Neutrofielen reageren snel op signalen van infectie in het lichaam, migreren naar de infectieplaats en vernietigen pathogenen door middel van fagocytose. Naast hun vermogen om ziekteverwekkers direct te doden, produceren neutrofielen ook chemicaliën die verdere immuunresponsen stimuleren en helpen bij het opruimen van geïnfecteerde weefsels.

Lymfocyten

Lymfocyten zijn cruciaal voor de adaptieve immuunrespons, het deel van het immuunsysteem dat zich specifiek aanpast aan en onthoudt van eerdere infecties. Ze kunnen worden onderverdeeld in B-cellen, T-cellen en natuurlijke killercellen (NK-cellen). B-cellen zijn verantwoordelijk voor de productie van antilichamen, eiwitten die specifieke delen van pathogenen herkennen en neutraliseren. T-cellen helpen bij het reguleren van immuunreacties en kunnen geïnfecteerde cellen direct aanvallen en doden. NK-cellen richten zich op tumorcellen en cellen die geïnfecteerd zijn met virussen, en vernietigen deze voordat ze schade kunnen aanrichten.

Monocyten

Monocyten zijn de grootste type leukocyten en spelen een sleutelrol in het verwijderen van dode of beschadigde cellen en pathogenen uit het lichaam. Wanneer monocyten de weefsels bereiken, ontwikkelen ze zich tot macrofagen of dendritische cellen, die beide essentieel zijn voor het initiëren en reguleren van immuunreacties. Macrofagen zijn gespecialiseerd in het opslokken van pathogenen en het presenteren van hun antigenen aan T-cellen, waardoor een gerichte immuunrespons wordt geactiveerd. Dendritische cellen fungeren als boodschappers tussen het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem.

Eosinofielen

Eosinofielen zijn voornamelijk betrokken bij de bestrijding van parasitaire infecties en het reguleren van ontstekingsreacties, met name die gerelateerd aan allergieën en astma. Ze bevatten granules gevuld met chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor parasieten en andere indringers. Eosinofielen spelen ook een rol bij het moduleren van de immuunrespons en kunnen bijdragen aan weefselschade in het geval van chronische ontstekingen.

Basofielen

Basofielen zijn de minst voorkomende leukocyten in de bloedcirculatie en zijn vooral betrokken bij allergische en ontstekingsreacties. Ze bevatten granules die histamine en heparine bevatten, chemicaliën die bijdragen aan de ontstekingsreactie door het verwijden van bloedvaten en het glad maken van spieren. Basofielen spelen een cruciale rol bij de bescherming tegen parasieten en het bevorderen van de heling van beschadigde weefsels, maar kunnen ook bijdragen aan de symptomen van allergieën.

Elk type leukocyt speelt een unieke en essentiële rol in het immuunsysteem, waarbij ze samenwerken om het lichaam te beschermen tegen een breed scala aan bedreigingen. Hun gecoördineerde acties zorgen voor een krachtige verdediging tegen infecties, terwijl ze ook helpen bij het herstel en onderhoud van lichaamsweefsels. De complexiteit en diversiteit van leukocyten benadrukken de geavanceerde aard van het menselijk immuunsysteem en zijn cruciaal voor onze voortdurende gezondheid en welzijn.

Typen leukocyten

De rol van leukocyten in het immuunsysteem

Leukocyten, of witte bloedcellen, zijn de ruggengraat van het immuunsysteem. Hun rol is veelzijdig en essentieel voor zowel de directe verdediging tegen infecties als de regulatie van de immuunrespons. Deze sectie duikt dieper in hoe leukocyten bijdragen aan de immuunrespons, het proces van fagocytose, hun rol bij ontstekingen, en de productie van antilichamen.

Hoe leukocyten bijdragen aan de immuunrespons

Leukocyten zijn cruciaal voor het identificeren, aanvallen en elimineren van pathogenen zoals bacteriën, virussen en parasieten. Ze doen dit door directe interactie met ziekteverwekkers of door het coördineren van de activiteiten van andere cellen binnen het immuunsysteem. De adaptieve immuunrespons, gemedieerd door lymfocyten, zorgt voor een gerichte aanval tegen specifieke pathogenen en onthoudt eerdere infecties, wat resulteert in een snellere en sterkere reactie bij toekomstige blootstellingen.

Het proces van fagocytose

Fagocytose is een cruciaal proces waarbij cellen zoals neutrofielen en macrofagen pathogenen insluiten en vernietigen. Dit proces begint wanneer een fagocyt een pathogeen herkent en zich eraan bindt. Vervolgens omsluit de fagocyt het pathogeen met zijn celmembraan, waardoor een interne vesikel, een fagosoom, wordt gevormd. Het fagosoom fuseert met een lysosoom, een ander celorganel gevuld met spijsverteringsenzymen, wat resulteert in de vernietiging van het ingesloten pathogeen. Dit proces is essentieel voor het opruimen van infecties en het voorkomen van de verspreiding van ziekteverwekkers.

De rol van leukocyten bij ontstekingen

Ontsteking is een fundamentele reactie van het immuunsysteem op infectie of letsel, bedoeld om schadelijke stimuli te elimineren en het genezingsproces te starten. Leukocyten spelen een sleutelrol in dit proces. Ze worden aangetrokken door chemische signalen uitgestoten door beschadigde weefsels of infecties, waarna ze naar de getroffen gebieden migreren. Eenmaal ter plaatse, kunnen leukocyten pathogenen elimineren, verdere immuunreacties coördineren, en bijdragen aan weefselherstel. Hoewel ontsteking essentieel is voor genezing, kan een ongecontroleerde ontstekingsreactie weefselschade veroorzaken en bijdragen aan chronische ziekten.

Antilichaamproductie door bepaalde leukocyten

B-cellen, een type lymfocyt, zijn verantwoordelijk voor de productie van antilichamen, specifieke eiwitten die zich binden aan antigenen op het oppervlak van pathogenen. Deze binding kan het pathogeen neutraliseren, het markeren voor vernietiging door andere immuuncellen, of het immuunsysteem helpen bij het identificeren en aanvallen van de geïnfecteerde cellen. De productie van antilichamen is een cruciaal onderdeel van de adaptieve immuunrespons, waardoor het lichaam een langdurige immuniteit tegen vele ziekteverwekkers kan ontwikkelen.

Samengevat zijn leukocyten onmisbaar voor het functioneren van het immuunsysteem. Hun vermogen om snel te reageren op infecties, pathogenen te vernietigen via fagocytose, deel te nemen aan ontstekingsreacties en antilichamen te produceren, benadrukt hun centrale rol in zowel de aangeboren als de adaptieve immuunrespons. Door deze processen te begrijpen, kunnen we de complexiteit en efficiëntie van het menselijk immuunsysteem waarderen, evenals de cruciale rol die leukocyten spelen in het behouden van onze gezondheid en welzijn.

imuunsysteem leukocyten

Leukocyten en ziekten

Leukocyten spelen een cruciale rol in het immuunsysteem, maar afwijkingen in hun aantal of functie kunnen wijzen op verschillende ziekten en aandoeningen. Deze sectie verkent de betekenis van abnormale leukocytentellingen en de relatie tussen leukocyten en bepaalde ziekten.

Leukocytose: wat betekent een hoog aantal leukocyten?

Leukocytose verwijst naar een verhoogd aantal witte bloedcellen in het bloed, een indicatie dat het lichaam mogelijk een infectie of ontsteking bestrijdt. Hoewel dit een normale reactie op stress, infectie of ontsteking kan zijn, kan aanhoudende of extreme leukocytose wijzen op ernstigere onderliggende aandoeningen, zoals leukemie (een vorm van bloedkanker waarbij abnormale witte bloedcellen ongecontroleerd groeien) of andere beenmergziekten. Het bepalen van de specifieke oorzaak van leukocytose vereist verdere medische evaluatie, inclusief het identificeren van het specifieke type verhoogde leukocyten, wat kan helpen bij het diagnosticeren van specifieke infecties of aandoeningen.

Leukopenie: wat betekent een laag aantal leukocyten?

Leukopenie is de term die wordt gebruikt om een verlaagd aantal witte bloedcellen te beschrijven. Dit kan het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden verminderen en de persoon vatbaarder maken voor ziekten. Leukopenie kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder virale infecties die het beenmerg aantasten, auto-immuunziekten, bepaalde medicijnen (zoals chemotherapie), ernstige infecties, of beenmergaandoeningen. Een laag aantal leukocyten is een belangrijk signaal dat verder onderzoek vereist om de onderliggende oorzaak te bepalen en een passende behandeling in te stellen.

Ziekten en aandoeningen gerelateerd aan afwijkingen in leukocyten

Afwijkingen in het aantal of de functie van leukocyten kunnen wijzen op een breed scala aan ziekten en aandoeningen:

 • Leukemie: Dit is een groep kankers die het bloed en beenmerg aantasten, gekenmerkt door de ongecontroleerde groei van abnormale witte bloedcellen. Afhankelijk van het type leukemie, kunnen patiënten een extreem hoog aantal witte bloedcellen ervaren, wat het immuunsysteem verstoort en de productie van normale bloedcellen belemmert.
 • Auto-immuunziekten: Bij aandoeningen zoals systemische lupus erythematosus (SLE) of reumatoïde artritis, kan het immuunsysteem gezonde lichaamscellen aanvallen, wat leidt tot een verhoogd aantal witte bloedcellen als reactie op de ontsteking.
 • Infectieziekten: Bacteriële, virale en parasitaire infecties kunnen leiden tot veranderingen in het aantal leukocyten. Terwijl sommige infecties een toename van witte bloedcellen veroorzaken als onderdeel van de immuunrespons, kunnen andere, zoals bepaalde virale infecties, een afname veroorzaken.
 • Beenmergaandoeningen: Aandoeningen die het beenmerg beïnvloeden, zoals myelodysplastisch syndroom, kunnen leiden tot abnormale productie van witte bloedcellen, wat resulteert in zowel een verhoogd als verlaagd aantal leukocyten.

Het begrijpen van de relatie tussen leukocyten en ziekten is essentieel voor de diagnose en behandeling van vele aandoeningen. Een abnormaal aantal witte bloedcellen kan een vroeg teken zijn van een onderliggend probleem dat medische aandacht vereist. Door middel van bloedonderzoeken en andere diagnostische procedures kunnen artsen de oorzaak van afwijkingen in leukocyten identificeren en een passende behandeling inzetten om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te verbeteren.

Leukocyten ziekte

Het meten van leukocyten

Het meten van leukocyten, oftewel het bepalen van het aantal witte bloedcellen in het bloed, is een standaardprocedure in de medische diagnostiek. Deze metingen bieden waardevolle inzichten in de gezondheid van het immuunsysteem van een individu en helpen bij de diagnose van een breed scala aan aandoeningen.

Hoe en waarom worden leukocyten gemeten?

Leukocyten worden gemeten door middel van een bloedtest, vaak als onderdeel van een volledig bloedbeeld (VBC). Deze test wordt uitgevoerd door een bloedmonster af te nemen, meestal uit een ader in de arm, en het monster vervolgens te analyseren in een laboratorium. De meting van leukocyten is cruciaal voor het beoordelen van de immuunstatus van een patiënt en het identificeren van mogelijke infecties, ontstekingen, allergische reacties, en andere medische aandoeningen zoals bloedkankers.

Wat houdt een leukocytentelling in?

Een leukocytentelling meet het totale aantal witte bloedcellen per eenheid bloed. Deze telling geeft een algemeen beeld van de immuunactiviteit in het lichaam. Normaal gesproken varieert het aantal leukocyten tussen 4.000 en 11.000 cellen per microliter bloed, hoewel deze waarden enigszins kunnen verschillen afhankelijk van het laboratorium. Een telling die hoger of lager is dan deze referentiewaarden, kan wijzen op een onderliggende gezondheidstoestand.

Interpretatie van testresultaten

 • Verhoogde leukocytentelling (leukocytose): Een hoger dan normaal aantal witte bloedcellen kan wijzen op een infectie, ontsteking, een reactie op medicatie, of een ziekte zoals leukemie. De specifieke oorzaak van de verhoging kan vaak worden bepaald door te kijken naar welk type leukocyt verhoogd is.

 • Verlaagde leukocytentelling (leukopenie): Een lager dan normaal aantal kan duiden op een potentieel ernstige aandoening, zoals een beenmergprobleem, een auto-immuunziekte, of de effecten van bepaalde medicijnen, waaronder chemotherapie. Leukopenie kan een individu vatbaarder maken voor infecties.

De interpretatie van leukocytentellingen vereist niet alleen aandacht voor het totale aantal witte bloedcellen, maar ook voor de verdeling van de verschillende typen leukocyten, bekend als de differentiële telling. Deze gedetailleerde analyse kan helpen bij het verder specificeren van de aard van een immuunrespons of de identificatie van specifieke aandoeningen.

In de context van medische diagnostiek is het meten van leukocyten een fundamentele tool. Het biedt essentiële informatie over de staat van het immuunsysteem en helpt artsen bij het maken van nauwkeurige diagnoses en het ontwikkelen van effectieve behandelplannen. Het interpreteren van de resultaten van een leukocytentelling vereist professionele medische kennis en moet altijd worden gedaan in de context van de algehele gezondheidstoestand van de patiënt en andere diagnostische bevindingen.

Het beïnvloeden van leukocytenaantallen

Het aantal leukocyten in het bloed kan worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder levensstijl, dieet, medicatie en bepaalde medische behandelingen. Het begrijpen van deze invloeden kan helpen bij het nemen van maatregelen om een gezond immuunsysteem te behouden en het risico op ziekten te verminderen.

Levensstijl en dieetinvloeden op leukocyten

 • Voeding: Een voedzaam dieet dat rijk is aan vitamines en mineralen kan helpen het immuunsysteem te versterken en een gezond aantal leukocyten te behouden. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C (zoals citrusvruchten, bessen en groene bladgroenten), vitamine D (zoals vette vis en eieren), en zink (zoals noten, zaden en vlees) zijn bijzonder gunstig voor het ondersteunen van de immuunfunctie.
 • Lichaamsbeweging: Regelmatige matige lichaamsbeweging kan helpen het immuunsysteem te versterken en het aantal leukocyten te optimaliseren. Overmatige intensieve lichaamsbeweging daarentegen kan tijdelijk het immuunsysteem onderdrukken en moet worden vermeden.
 • Stressmanagement: Chronische stress kan leiden tot een vermindering van de immuunrespons en het aantal leukocyten beïnvloeden. Praktijken zoals meditatie, yoga, en voldoende rust kunnen helpen stress te beheersen en het immuunsysteem te ondersteunen.

Medicatie en behandelingen die het aantal leukocyten beïnvloeden

 • Medicijnen: Bepaalde medicijnen, waaronder antibiotica, corticosteroïden, en chemotherapeutica, kunnen het aantal leukocyten in het bloed beïnvloeden. Terwijl sommige medicijnen het aantal leukocyten kunnen verhogen, kunnen anderen, zoals chemotherapie, leiden tot een significante daling, waardoor het risico op infecties toeneemt.
 • Medische behandelingen: Behandelingen zoals bestralingstherapie en beenmergtransplantaties kunnen ook invloed hebben op het aantal leukocyten. Het is belangrijk om de potentiële effecten van dergelijke behandelingen op het immuunsysteem te bespreken met een zorgverlener.

Preventieve maatregelen voor het behouden van een gezond immuunsysteem

 • Hygiëne: Goede persoonlijke hygiëne, waaronder regelmatig handen wassen, kan helpen het risico op infecties te verminderen en het immuunsysteem gezond te houden.
 • Vaccinaties: Up-to-date blijven met vaccinaties kan het lichaam helpen zich te verdedigen tegen specifieke infectieziekten en het immuunsysteem ondersteunen.
 • Gezonde levensstijlkeuzes: Niet roken, matig alcoholgebruik, voldoende slaap krijgen, en het handhaven van een gezond gewicht zijn allemaal belangrijke factoren die bijdragen aan een sterk immuunsysteem en een gezond aantal leukocyten.

Het behouden van een gezond immuunsysteem en een optimaal aantal leukocyten vereist een holistische benadering die voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement, en medische zorg omvat. Door bewuste keuzes te maken in levensstijl en dieet, en door medisch advies op te volgen, kan men het immuunsysteem ondersteunen en het risico op ziekten verminderen.

Leukocyten sport

Conslusie

Dit artikel heeft de cruciale rol van leukocyten, of witte bloedcellen, in het menselijk lichaam onderzocht, van hun fundamentele bijdrage aan het immuunsysteem tot de complexe interacties die ze hebben met ziekten en de factoren die hun aantallen kunnen beïnvloeden. Leukocyten zijn essentieel voor de verdediging tegen infecties, het beheersen van ontstekingsreacties, en het ondersteunen van het genezingsproces, waardoor ze onmisbaar zijn voor het behoud van onze gezondheid.

Samenvatting van de belangrijkste punten

 • Typen leukocyten: We hebben de verschillende typen leukocyten onderzocht, waaronder neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen, en basofielen, elk met unieke functies in de immuunrespons.
 • Rol in het immuunsysteem: Leukocyten zijn cruciaal voor het identificeren en elimineren van pathogenen door processen zoals fagocytose en de productie van antilichamen, en spelen een sleutelrol bij ontstekingsreacties.
 • Leukocyten en ziekten: Afwijkingen in het aantal leukocyten kunnen wijzen op een scala aan gezondheidsproblemen, van infecties en ontstekingen tot ernstige aandoeningen zoals leukemie.
 • Het meten van leukocyten: Het belang van leukocytentellingen in medische diagnostiek werd benadrukt, waarbij een verhoogd of verlaagd aantal witte bloedcellen belangrijke aanwijzingen kan geven over de gezondheidstoestand van een individu.
 • Beïnvloeding van leukocytenaantallen: Levensstijl, dieet, medicatie, en medische behandelingen kunnen allemaal invloed hebben op het aantal leukocyten, waarbij bepaalde keuzes en praktijken kunnen helpen bij het ondersteunen van een gezond immuunsysteem.

Een gezond aantal leukocyten is van vitaal belang voor een goed functionerend immuunsysteem. Het handhaven van een optimale balans van deze cellen ondersteunt het vermogen van het lichaam om zich te verdedigen tegen ziekteverwekkers, effectief te reageren op ontstekingen, en snel te herstellen van verwondingen en infecties. Door aandacht te besteden aan de factoren die het aantal leukocyten kunnen beïnvloeden, zoals voeding, lichaamsbeweging, stressmanagement, en medische zorg, kunnen individuen actieve stappen ondernemen om hun immuungezondheid te bevorderen.

Veelgestelde vragen over leukocyten

Leukocyten, ook bekend als witte bloedcellen, zijn cellen van het immuunsysteem die het lichaam beschermen tegen infecties en ziekten.

Er zijn vijf hoofdtypen leukocyten: neutrofielen, lymfocyten (waaronder B-cellen, T-cellen en natuurlijke killercellen), monocyten, eosinofielen en basofielen.

Een normaal bereik voor leukocyten in het bloed ligt tussen 4.000 en 11.000 cellen per microliter bloed, maar dit kan enigszins variëren afhankelijk van het laboratorium.

Een verhoogd aantal leukocyten, bekend als leukocytose, kan wijzen op een infectie, ontsteking, stressreactie, of in sommige gevallen, bloedkankers zoals leukemie.

Een verlaagd aantal leukocyten, of leukopenie, kan duiden op een potentieel ernstige aandoening, zoals een beenmergprobleem, een auto-immuunziekte, of de effecten van bepaalde medicijnen.
Leukocyten worden gemeten met een bloedtest, vaak als onderdeel van een volledig bloedbeeld (VBC), waarbij een bloedmonster wordt geanalyseerd in een laboratorium.
Ja, dieet en levensstijl, waaronder voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement, kunnen invloed hebben op het aantal leukocyten en de algehele gezondheid van het immuunsysteem.
Voedingsmiddelen rijk aan vitamine C, vitamine D, zink, en antioxidanten kunnen helpen bij het ondersteunen van een gezond immuunsysteem en mogelijk het aantal leukocyten verhogen.
Ja, chronische stress kan leiden tot een vermindering van de immuunrespons en het aantal leukocyten beïnvloeden.
Symptomen kunnen variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de afwijking, maar kunnen infecties, vermoeidheid, koorts, pijnlijke gewrichten, en onverklaarbare gewichtsverlies omvatten.