Skip to content

Wat zijn kernwapens?

Kernwapens

Kernwapens behoren tot de krachtigste en meest destructieve wapens ter wereld, die in staat zijn wijdverspreide vernietiging en verwoesting te veroorzaken. Ondanks hun angstaanjagende mogelijkheden weten veel mensen niet precies wat kernwapens zijn of hoe ze werken. In dit artikel behandelen we wat kernwapens zijn en waarom ze een bedreiging blijven vormen voor de veiligheid in de wereld.

Wat is een kernwapen

Een kernwapen is een explosief dat zijn destructieve kracht ontleent aan kernreacties, hetzij splijting, hetzij een combinatie van splijting en fusie. Bij splijtingsreacties worden atomen gesplitst, terwijl bij fusiereacties atomen worden samengevoegd. Bij zowel splijtings- als fusiereacties komen enorme hoeveelheden energie vrij in de vorm van warmte en straling. De energie die bij deze reacties vrijkomt maakt een kernwapen zo krachtig en vernietigend.

Hoe werken kernwapens

Kernwapens werken door radioactief materiaal zoals uranium of plutonium te gebruiken om hitte en straling te creëren. Wanneer het materiaal tot ontploffing wordt gebracht, komt er energie vrij die een explosie veroorzaakt die kilometers ver te voelen is en ernstige schade kan toebrengen aan gebouwen, infrastructuur, mensen en het milieu. Naast dit primaire explosie-effect veroorzaken kernwapens ook secundaire effecten zoals vuurstormen, radioactieve neerslag en EMP’s (elektromagnetische pulsen). Deze secundaire effecten kunnen nog jaren na de eerste ontploffing voortduren.

Kernwapens ontploffing

Soorten en varianten

De ontwikkeling en het gebruik van kernwapens is een van de bepalende gebeurtenissen in de moderne geschiedenis. Hoewel de meeste mensen weten dat deze wapens bestaan, is niet iedereen bekend met de verschillende typen. We bekijken enkele van de belangrijkste categorieën kernwapens en onderzoeken we hoe ze van elkaar verschillen.

Strategische kernwapens

De term “strategisch” verwijst naar wapens met een bereik dat doelen op duizenden kilometers afstand kan treffen. Dit zijn meestal intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s), onderzees gelanceerde ballistische raketten (SLBM’s) en langeafstandskruisraketten (LRCM’s). Ze zijn ontworpen om militaire doelen te treffen, zoals commandocentra, havens, vliegvelden en militaire bases. Strategische kernwapens kunnen worden gebruikt om in enkele minuten verwoestende klappen uit te delen aan landen over de hele wereld.

Tactische kernwapens

Dit type kernwapens heeft een veel kleiner bereik dan strategische wapens, meestal slechts een paar honderd mijl. Dit zijn meestal kleine bommen of artilleriegranaten die gebruikt kunnen worden tegen doelen op het slagveld, zoals tanks of troepen. Ze kunnen ook worden ingezet op vliegtuigen zoals straaljagers of bommenwerpers voor gebruik tegen gronddoelen. Tactische kernwapens veroorzaken doorgaans minder vernietiging dan strategische wapens, maar kunnen nog steeds verwoestende gevolgen hebben voor de plaatselijke bevolking.

Thermonucleaire wapens

Deze worden ook wel waterstofbommen genoemd en zijn veel krachtiger dan gewone atoombommen. Ze werken door twee verschillende splijtingsreacties te combineren, één met uranium of plutonium en één met deuterium of tritium, om een ongelooflijk krachtige explosie te creëren. Thermonucleaire wapens zijn in staat om hele steden in een oogwenk te vernietigen, waardoor ze verreweg het dodelijkste type kernwapen zijn dat ooit is gemaakt.

De ontwikkeling en het gebruik van kernwapens heeft het gezicht van oorlogvoering voorgoed veranderd, geen enkele natie op aarde is immuun voor hun vernietigende kracht. Er zijn verschillende typen, elk met hun eigen unieke kenmerken en mogelijkheden, variërend van tactische bommen voor de korte afstand tot thermonucleaire kernkoppen die steden verwoesten.

Kernwapens geschiedenis

Waarom zijn kernwapens een bedreiging?

Kernwapens vormen een bedreiging vanwege hun vermogen tot massale vernietiging. Een enkele kernbom kan met één enkele detonatie grote schade aanrichten, maar daar houdt de dreiging niet op. Straling van een kernexplosie kan zich kilometers ver verplaatsen en nog tientallen jaren daarna land besmetten, het kan ook ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken, zoals kanker bij degenen die er direct of indirect aan zijn blootgesteld. Bovendien, als meerdere landen toegang hebben tot dit soort wapens, wat nu het geval is, bestaat altijd het risico dat het ene land ze gebruikt tegen het andere in een oorlogsdaad of terrorisme.

Geschiedenis van kernwapens

Vanaf hun eerste gebruik in de Tweede Wereldoorlog tot aan de wapenwedloop in de Koude Oorlog hebben kernwapens een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. Laten we eens kijken hoe het allemaal begon.

Kernwapens tweede wereld oorlog

Het begin van het atoomtijdperk

Nucleaire technologie kreeg voor het eerst bekendheid tijdens het Manhattan Project, een uiterst geheime poging van de Verenigde Staten om een atoombom te ontwikkelen. Dit project werd opgezet als reactie op berichten dat Nazi-Duitsland een eigen nucleair programma had. Het Manhattan Project resulteerde uiteindelijk in de ontwikkeling van twee verschillende soorten bommen, een atoombom en een waterstofbom, die beide door de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt.

De wapenwedloop van de Koude Oorlog

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog escaleerden de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie snel tot wat bekend zou worden als de Koude Oorlog. Gedurende deze tijd raceten beide landen om krachtiger kernwapens te ontwikkelen en er efficiëntere overbrengingssystemen voor te maken. Dit leidde ertoe dat beide landen grote voorraden kernkoppen en raketten aanlegden, wat resulteerde in een gespannen periode die bekend staat als “wederzijds verzekerde vernietiging”  Uiteindelijk nam deze wapenwedloop af toen beide partijen overeenkwamen om verdragen te ondertekenen die hun respectieve kernwapenarsenalen beperkten.

Moderne kernwapens

Tegenwoordig blijven kernwapens een altijd aanwezige dreiging in de wereldpolitiek vanwege hun immense vernietigende kracht en hun vermogen om massaslachtoffers te maken. Landen als Noord-Korea hebben ook hun eigen nucleaire programma’s ontwikkeld, waardoor de internationale betrekkingen nog ingewikkelder worden en de angst voor een mogelijke nieuwe wapenwedloop toeneemt. Gelukkig werken organisaties als de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) hard om te voorkomen dat deze gevaarlijke wapens in verkeerde handen vallen of een nieuw wereldconflict veroorzaken.

Moderne kernwapens

Kernwapens hebben de afgelopen 75 jaar een lange en ingewikkelde geschiedenis gehad. Vanaf hun eerste gebruik tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan de huidige bezorgdheid over proliferatie blijven ze een van de gevaarlijkste uitvindingen van de mensheid. Het is onze hoop dat we door collectieve actie het aantal kernwapens in de wereld kunnen verminderen en tegelijkertijd onze nationale veiligheidsbelangen kunnen handhaven. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat deze afschuwelijke apparaten nooit meer worden gebruikt op slagvelden of door burgers over de hele wereld.

Conclusie

Kernwapens zijn potentieel verwoestende apparaten die hun kracht ontlenen aan radioactief materiaal zoals uranium of plutonium. Ze werken door energie vrij te geven in de vorm van hitte en straling die een explosie veroorzaakt die kilometers ver te voelen is, met blijvende neveneffecten als vuurstormen, radioactieve neerslag en EMP’s (elektromagnetische pulsen). Kernwapens blijven een bedreiging vanwege hun potentieel voor massale vernietiging; als meerdere landen er toegang toe hebben is er altijd het risico dat het ene land ze gebruikt tegen het andere in een oorlogsdaad of terrorisme. Het is cruciaal dat we begrijpen wat kernwapens zijn, zodat we ons kunnen blijven inspannen voor wereldwijde ontwapening en vredesmaatregelen wereldwijd.