Skip to content

Wat is inflatie

inflatie

Inflatie is de snelheid waarmee het algemene prijsniveau van goederen en diensten stijgt. Het wordt meestal gemeten door de veranderingen in een prijsindex te volgen, zoals de consumentenprijsindex (CPI). Inflatie kan worden veroorzaakt door factoren zoals een toename van de geldhoeveelheid, stijgende productiekosten of belastingverhogingen. De meest gebruikelijke maatstaf voor inflatie is de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de gemiddelde verandering in de tijd in de prijzen die door stedelijke consumenten worden betaald voor een marktpakket van consumptiegoederen en -diensten. De CPI weerspiegelt veranderingen in de kosten van levensonderhoud en wordt onder meer gebruikt om de socialezekerheidsuitkeringen aan te passen.

Oorzaken van inflatie

Er zijn verschillende factoren die inflatie kunnen veroorzaken, maar hier zijn vier belangrijke redenen:

  1. Een toename van de geldhoeveelheid. Wanneer de overheid meer geld drukt, stijgen de prijzen omdat er nu meer geld is dat op dezelfde hoeveelheid goederen en diensten jaagt.
  2. Een toename van de vraag naar goederen en diensten. Als mensen meer dingen kopen, zullen de prijzen stijgen als bedrijven winst proberen te maken.
  3. Een stijging van de kosten voor bedrijven. Wanneer bedrijven meer moeten betalen voor zaken als grondstoffen of arbeid, moeten ze die kosten mogelijk doorberekenen aan de consument in de vorm van hogere prijzen.
  4. Een daling van de waarde van geld.

Wat zijn de effecten

Inflatie kan een aantal effecten hebben op een economie.

Positief is dat inflatie kan helpen de economische groei te stimuleren door bestedingen aan te moedigen. Het kan het voor een overheid ook gemakkelijker maken om haar schuldverplichtingen terug te betalen, aangezien de waarde van die schulden in de loop van de tijd zal afnemen.

Aan de negatieve kant kan inflatie economische problemen veroorzaken voor mensen met een vast inkomen. Het kan ook leiden tot hogere rentetarieven, omdat kredietverstrekkers zichzelf willen beschermen tegen verliezen veroorzaakt door inflatie.

inflatie portomonee

Soorten inflatie

Er zijn vier soorten inflatie: vraaginflatie, kostprijsinflatie, ingebouwde inflatie en geïmporteerde inflatie.

Vraag inflatie

Inflatie door vraagstuwing treedt op wanneer er te veel geld is voor te weinig goederen. Dit kan gebeuren in perioden van economische groei wanneer de inkomens van consumenten sneller stijgen dan bedrijven hun aanbod kunnen vergroten.

Cost-push inflatie

Er is sprake van cost-push-inflatie wanneer de kosten van bedrijven stijgen en zij die hogere kosten doorberekenen aan de consument in de vorm van hogere prijzen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de prijs van grondstoffen of energie stijgt.

Ingebouwde inflatie

Ingebouwde inflatie is inflatie die het gevolg is van stijgingen van lonen en andere kosten die in contracten zijn ingebouwd. Deze vorm van inflatie is vaak moeilijk te beheersen, omdat het moeilijk is om reeds vastgestelde prijzen te wijzigen.

Geïmporteerde inflatie

Geïmporteerde inflatie treedt op wanneer de prijzen van in een land geïmporteerde goederen stijgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de waarde van de valuta van een land daalt ten opzichte van andere valuta. Ingevoerde inflatie kan ook worden veroorzaakt door tarieven of andere handelsbeperkingen.

Hoe wordt inflatie gemeten?

Inflatie is een belangrijke economische indicator die de gemiddelde verandering in de tijd van de prijzen van goederen en diensten meet. De meest gebruikelijke manier om inflatie te meten, is door te kijken naar de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de gemiddelde prijsveranderingen voor een mand met goederen en diensten die een typische consument zou kunnen kopen. Een andere veelgebruikte maatstaf voor inflatie is de Producer Price Index (PPI), die de gemiddelde prijsveranderingen meet voor een pakket goederen en diensten die een typische producent zou kunnen kopen.

Conclusie

Inflatie is een belangrijke economische indicator die zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op een economie.

Inflatie is een belangrijke economische indicator die zowel positieve als negatieve effecten op de economie kan hebben. Een lage inflatie is over het algemeen goed voor de economie, omdat consumenten hierdoor meer goederen en diensten kunnen kopen. Hoge inflatieniveaus kunnen echter leiden tot hogere prijzen en verminderde koopkracht. Daarnaast kan inflatie ook voor bedrijven problemen opleveren en tot hogere rentes leiden.