Skip to content

Wat is faillissement?

Faillissement

Faillissement kan een eng woord zijn. Maar dat hoeft het niet te zijn. Weten wat een faillissement is en hoe het werkt, kan helpen de angst en verwarring die ermee gepaard gaan te verlichten. Om het begrijpen van een faillissement gemakkelijker te maken, laten we alle belangrijke informatie die je moet weten over deze financiële status uit elkaar halen.

Wat betekent faillissement

Eenvoudig gezegd is een faillissement een juridische procedure die personen of bedrijven helpt die hun schulden niet kunnen betalen. Het geeft hen een kans om hun financiën weer op de rails te krijgen door de schuld gedeeltelijk af te lossen of volledig te laten kwijtschelden. Afhankelijk van de situatie zijn er in Nederland verschillende soorten faillissementen beschikbaar.

Betekenis faillissement

Hoe werkt het?

Het proces van het aanvragen van een faillissement in Nederland varieert, afhankelijk van welk type faillissement je aanvraagt en van je individuele omstandigheden. In het algemeen wordt echter een aanvraag ingediend bij de rechtbank, waarin je activa, schulden, inkomsten en uitgaven worden beschreven. Na bestudering van je aanvraag en andere relevante documenten (zoals bankafschriften) beslist de rechtbank of je al dan niet bescherming tegen schuldeisers krijgt. Zo ja, dan kun je beginnen met het aflossen van je schulden onder toezicht van een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder, die ervoor zal zorgen dat je je aflossingsverplichtingen nakomt. 

Wat zijn de voordelen van het aanvragen van een faillissement?

Als je het goed doet, kan het aanvragen van een faillissement verschillende voordelen opleveren, zoals verlichting van overweldigende schulden en een nieuwe financiële start. Andere mogelijke voordelen zijn dat schuldeisers je niet meer lastig kunnen vallen met telefoontjes of brieven en dat ze geen beslag kunnen leggen op je bezittingen terwijl je onder bescherming van schuldeisers staat. Bovendien kun je bij sommige soorten faillissementen, mits goedgekeurd door de rechtbank, bepaalde activa (zoals je huis) behouden, terwijl je toch je schuld geheel of gedeeltelijk in de loop van de tijd kunt aflossen zonder dat er rente overheen komt.

Soorten faillissement in Nederland

Failliet verklaard worden kan een overweldigende en verwarrende ervaring zijn, vooral als je niet al je opties volledig begrijpt. Gelukkig heeft Nederland een faillissementssysteem dat ontworpen is om zowel particulieren als bedrijven er weer bovenop te helpen. Laten we eens kijken naar de verschillende soorten faillissementen die in Nederland beschikbaar zijn.

Particulier faillissement

Een particulier faillissement wordt meestal gebruikt door particulieren of eenmanszaken die hun schulden niet kunnen aflossen. Dit type faillissement geldt voor iedereen die niet genoeg vermogen of inkomen heeft om zijn schuldeisers binnen twee jaar af te betalen. Het kan ook gebruikt worden door degenen die niet in staat zijn om met hun schuldeisers te onderhandelen over een afbetalingsplan. Tijdens dit proces wordt een bewindvoerder aangesteld om toezicht te houden op je bezittingen, schulden en verplichtingen. Je bezittingen worden dan verkocht om je schuldeisers zoveel mogelijk te betalen.

Faillissement BV

Bedrijfsfaillissementen worden meestal gebruikt wanneer bedrijven insolvent worden door financiële problemen of wanbeheer. Als het bedrijf geen levensvatbare oplossing kan vinden voor zijn financiële problemen, kan het kiezen voor een bedrijfsfaillissement. Een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder zal dan toezicht houden op het liquidatieproces en proberen zoveel mogelijk geld uit de activa van het bedrijf te halen om de schuldeisers af te betalen.

Onwettig faillissement (Ongegronde Faillissementen)

Onwettige faillissementen doen zich voor wanneer iemand opzettelijk probeert schuldeisers geld afhandig te maken door een faillissement aan te vragen terwijl hij dat eigenlijk niet nodig heeft. Deze vorm van fraude is strafbaar volgens de Nederlandse wet en kan leiden tot boetes, gevangenisstraf of beide, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Illegitieme faillissementen zijn zelden succesvol, omdat rechtbanken geneigd zijn ze nauwgezet te controleren op tekenen van misbruik of fraude voordat ze goedkeuring verlenen.

Soorten faillissement

Het is belangrijk dat je al je opties begrijpt voordat je beslissingen neemt over het aanvragen van een faillissement in Nederland. Particuliere faillissementen zijn het meest geschikt voor particulieren, terwijl bedrijfsfaillissementen bedoeld zijn voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben door mismanagement of andere factoren waar ze geen vat op hebben. Ten slotte moeten onrechtmatige faillissementen altijd worden vermeden, omdat ze ernstige juridische gevolgen kunnen hebben als ze worden betrapt op frauduleuze activiteiten in verband met schuldaflossing.

Hoe vraag je faillissement aan in Nederland

Met het huidige economische klimaat is een faillissement voor velen in Nederland een realiteit geworden. Een faillissement aanvragen kan een moeilijke beslissing zijn, maar het hoeft geen stressvolle beslissing te zijn. Hier volgt een overzicht van wat je moet weten over het aanvragen van een faillissement in Nederland.

Wie kan faillissement aanvragen?

Elk individu of bedrijf dat voldoet aan de criteria van de Nederlandse wet kan een faillissement aanvragen. In het algemeen omvatten deze criteria het niet in staat zijn je schulden te betalen, geen andere haalbare optie hebben, en schulden hebben die groter zijn dan je bezittingen en inkomsten. Je moet ook kunnen bewijzen dat je alle redelijke inspanningen hebt gedaan om je schulden af te lossen voordat je het faillissement aanvraagt. Als je aan deze criteria voldoet en een faillissement wilt aanvragen, dan moet je contact opnemen met een gekwalificeerde advocaat die je door het proces heen kan helpen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Om in Nederland een faillissement aan te vragen, moet je een aanvraag met alle nodige bewijsstukken indienen bij de rechtbank die verantwoordelijk is voor de behandeling van insolventiezaken (bekend als “Rechtbank”). Deze aanvraag moet gedetailleerde informatie bevatten over je financiële situatie, zoals inkomensoverzichten, vermogenslijsten, balansen, plannen voor schuldaflossing, enz. en bewijs van eventuele pogingen tot schuldaflossing voordat je het faillissement aanvroeg. Zodra je aanvraag door de rechtbank is goedgekeurd, zal deze een officiële curator of bewindvoerder (bekend als “vereffenaar”) aanwijzen, die je activa zal helpen beheren tijdens deze periode van herstructurering.

Faillissement aanvragen

Het aanvragen van een faillissement kan een moeilijke beslissing zijn, maar er zijn opties beschikbaar als je in Nederland worstelt met schulden. Zorg ervoor dat je al je opties begrijpt voordat je beslissingen neemt en vraag zo nodig professioneel advies. Vergeet niet dat het aanvragen van een faillissement niet iets is dat lichtvaardig moet worden opgevat, het zal gevolgen hebben op lange termijn, dus zorg ervoor dat het echt nodig is voordat je deze weg inslaat.

Conclusie

Zoals bij elke belangrijke financiële beslissing, moet het aanvragen van een faillissement nooit lichtvaardig worden opgevat en altijd zorgvuldig worden overwogen voordat je actie onderneemt. Dat gezegd hebbende, kan een faillissement, mits goed uitgevoerd en met professionele begeleiding van een ervaren advocaat of financieel adviseur in Nederland, een krachtig instrument zijn dat personen of bedrijven die worstelen met schulden een nieuwe financiële start geeft. Dus als je door onvoorziene omstandigheden zoals baanverlies of ziekte je huidige schulden niet meer kunt afbetalen, wanhoop dan niet! Een faillissement is misschien net wat je nodig hebt!