Skip to content

Wat is een etmaal?

Etmaal

De term etmaal is er een waarvan veel mensen vaak niet de exacte betekenis weten. Een etmaal is een periode van 24 uur. In dit artikel leggen we je de details uit.

Hoe lang is een etmaal?

De duur van een etmaal is precies 24 uur. Gebruik je een klok die seconden telt, dan heeft een etmaal 86400 seconden. Gebruik je een klok die minuten telt, dan heeft een etmaal 1440 minuten.

Een dag van vierentwintig uur is ook de tijd die nodig is voor één omwenteling van de aarde om haar as. Het is de standaard tijdsmeting die in de meeste delen van de wereld wordt gebruikt.

Klok

De twee meetstelsels van een etmaal

In de meeste Europese landen wordt een etmaal gemeten met een 24-uurs klok.

De dag is verdeeld in 24 uur, elk uur in 60 minuten en elke minuut in 60 seconden. Dit meetstelsel wordt het metrieke stelsel genoemd.

In de Verenigde Staten wordt standaard de tijd gemeten volgens het imperiaal stelsel, dat de dag in 12 uur verdeelt, elk uur in 60 minuten en elke minuut in 60 seconden. De 12-uursklok wordt ook gebruikt in Canada en delen van Latijns-Amerika.

Bij dit stelsel wordt de 24 uur van een dag in twee periodes van 12 uur opgedeeld. De eerste periode heet AM (ante meridiem), en de tweede periode heet PM (post meridiem). AM omvat de uren van middernacht tot 12 uur, en PM omvat de uren van 12 uur tot middernacht.

De verschillende delen van een dag

De delen van een dag kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld.

Eén manier om de dag in te delen is in dag en nacht.

Overdag wordt meestal gedefinieerd als de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang, wanneer er natuurlijk licht van de zon is. De nacht is de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.

Een andere manier om de dag te verdelen is in ochtend, middag, avond en nacht.

De ochtend verwijst meestal naar de periode van zonsopgang tot het middaguur. Middag verwijst gewoonlijk naar de periode van de middag tot de schemering of het begin van de avond. De avond heeft gewoonlijk betrekking op de periode vanaf de schemering of de vroege avond tot het vallen van de avond. De nacht verwijst gewoonlijk naar de periode vanaf het vallen van de avond tot het ochtendgloren of tot diep in de nacht.

Zonsondergang

Conclusie

Een etmaal is dus een periode van 24 uur. Deze 24 uur is op te delen in verschillende dagdelen die verschillen per land.