Skip to content

Wat is Dyslexie?

Dyslexie

Dyslexie is een veelvoorkomend leesprobleem, waarbij mensen moeite hebben met het interpreteren van letters en geluiden. Het wordt vaak geassocieerd met spellingproblemen, maar het gaat veel verder dan dat. Dit artikel geeft je meer informatie over dyslexie en wat je er tegen kunt doen.

Hoe ontstaat dyslexie

Dyslexie wordt vaak beschouwd als een neurologische aandoening. Er zijn verschillende theorieën over hoe dyslexie ontstaat, maar wetenschappers zijn het erover eens dat het meestal door genetische factoren komt. Sommige mensen kunnen ook ontwikkelingsproblemen of neurologisch trauma ontwikkelen als gevolg van hoge stress, waardoor ze symptomen van dyslexie kunnen ontwikkelen. 

Dyslexie is een neurologische aandoening die iemands vermogen om correct te lezen, te schrijven en woorden te spellen aantast. Het kan ook invloed hebben op de manier waarop ze taal verwerken en informatie interpreteren. Personen met dyslexie hebben vaak moeite met fonologisch bewustzijn (het vermogen om klanken in gesproken woorden te herkennen en te manipuleren), werkgeheugen (het vermogen om instructies of informatie in korte tijd te onthouden), en snel benoemen (de snelheid waarmee iemand voorwerpen of letters kan benoemen). 

De precieze oorzaak van dyslexie blijft onbekend, maar wetenschappers geloven dat genetica een belangrijke rol speelt. Studies hebben aangetoond dat personen met dyslexie vaak familieleden hebben die de aandoening ook hebben. In sommige gevallen kunnen ook omgevingsfactoren een rol spelen. Bepaalde medische aandoeningen zoals geleidingsverlies of gezichtsproblemen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dyslexie. Daarnaast kunnen leefstijlfactoren als voeding, mate van lichamelijke activiteit en slaapkwaliteit van invloed zijn op de aandoening.

Dyslexie ontstaan

Huidig onderzoek naar dyslexie

Het onderzoek naar dyslexie heeft de laatste jaren een lange weg afgelegd. Wetenschappers gebruiken nu beeldvormingstechnologie voor de hersenen om te bestuderen hoe de hersenen van mensen met dyslexie verschillen van die van mensen zonder de aandoening. Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe behandelingen en interventies die mensen met dyslexie helpen een productiever leven te leiden door hun leesproblemen te overwinnen. Sommige studies suggereren bijvoorbeeld dat gestructureerde alfabetiseringsinstructie (SLI) – die zich richt op het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn – de leesvaardigheid van mensen met dyslexie kan helpen verbeteren.  

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt in het begrijpen hoe dyslexie ontstaat en hoe het behandeld kan worden, is er nog veel werk te doen op dit studiegebied. Naarmate er meer onderzoek komt over deze fascinerende maar complexe stoornis, zullen we meer inzicht krijgen in de oorzaken ervan en mogelijke behandelingen voor degenen die eraan lijden.

Wat zijn de symptomen

De symptomen van dyslexie variëren sterk tussen individuen, maar ze omvatten meestal problemen met lezen, schrijven en spellen. Mensen die lijden aan dyslexie hebben vaak moeite om woordpatronen te herkennen en hun uitspraak kan verkeerd zijn.

Dyslexie symptomen

Moeite met lezen en spellen

Een van de primaire tekenen van dyslexie is moeite met lezen en spellen. Mensen met dyslexie kunnen moeite hebben om snel en nauwkeurig te lezen, of ze kunnen moeite hebben om te begrijpen wat ze gelezen hebben. Ze kunnen ook moeite hebben om woorden te herkennen als ze ze opgeschreven zien, wat kan leiden tot frequente spelfouten.

Moeite met schrijven

Een ander symptoom van dyslexie is moeite met schrijven. Mensen die moeite hebben met schrijven kunnen moeilijkheden ondervinden zoals slechte grammatica, onsamenhangende zinnen, of een onleesbaar handschrift door verwarring tussen gelijkluidende letters (bijv. b/d). Ze kunnen ook moeite hebben hun gedachten op papier te ordenen of ideeën te bedenken voor essays of verhalen.

Problemen met onthouden

Mensen met dyslexie vinden het vaak moeilijk om dingen als spellingswoorden of wiskundevergelijkingen te onthouden, wat het voor hen moeilijk kan maken om nieuwe concepten te leren of bij te blijven in de klas. Dit probleem kan verergerd worden als de persoon zwakke verbale vaardigheden heeft, omdat ze sterk vertrouwen op het onthouden van informatie in plaats van het conceptueel te begrijpen.

Dyslexie is een complexe aandoening die zich van persoon tot persoon anders manifesteert. De tekenen en symptomen variëren, maar omvatten meestal moeilijkheden met lezen, schrijven en onthouden.

Behandelingen voor dyslexie

Ouder of verzorger zijn van een kind met dyslexie kan moeilijk zijn. Het kan gevoelens van schuld, zorgen en frustratie veroorzaken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat er manieren zijn om kinderen met dyslexie te helpen en dat het niet het einde van hun academische carrière hoeft te betekenen. We bespreken hoe dyslexie behandeld kan worden en wat ouders en verzorgers kunnen doen om hun kind te helpen slagen op school.

Vroegtijdig ingrijpen

Hoe eerder je ingrijpt, hoe groter de kans dat je kind slaagt op school. Vroegtijdig ingrijpen is de sleutel als het gaat om het helpen van kinderen met dyslexie. Als je een behandeling voor je kind zoekt, is het belangrijk om een specialist te vinden die verstand heeft van dyslexie en een geïndividualiseerde aanpak kan bieden die specifiek is afgestemd op de behoeften van je kind. Als je een therapeut of tutor kiest, zoek dan iemand die ervaring heeft met het werken met kinderen met dyslexie en evidence-based interventies biedt, zoals het visualiseren van woorden en het opsplitsen van taal in kleinere delen.

Hulpmiddelen en technieken

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor ouders en verzorgers van kinderen met dyslexie die thuis of in de klas gebruikt kunnen worden. Dit zijn zaken als sprekende boeken, softwareprogramma’s die audio-ondersteuning bieden, tekst-naar-spraak technologie, grafische schema’s (b.v. concept maps), multisensorische benaderingen (b.v. muziek gebruiken om te leren lezen), en meer. Bovendien bieden veel scholen nu speciale lessen aan voor leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, met aanpassingen zoals meer tijd voor toetsen of toegang tot hulpmiddelen zoals laptops of tablets met spraakherkenningssoftware.

Focus op sterke punten

Het is ook belangrijk voor ouders van kinderen met dyslexie om zich niet alleen op hun zwakke punten te richten, maar ook hun sterke punten te vieren! Dyslectische kinderen hebben vaak sterke probleemoplossende vaardigheden of creatieve vaardigheden die niet over het hoofd gezien of onderschat moeten worden omdat ze moeite hebben met lezen of schrijven. Je kind aanmoedigen om interesses te verkennen buiten de traditionele academische vakken – zoals kunst, muziek en toneel – kan hem helpen zich creatief te uiten en tegelijkertijd belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals communicatie en samenwerking, die op alle gebieden van het leven gunstig zijn, behalve op academisch gebied.

Dyslexie hulpmiddelen

Stappen ondernemen om de dyslexie van je kind te behandelen hoeft niet overweldigend te zijn, er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen beschikbaar die het proces voor zowel jou als je kind gemakkelijker kunnen maken. Onthoud dat vroeg ingrijpen de sleutel is bij de behandeling van dyslexie, dus wacht niet te lang met het zoeken van hulp! Vergeet ten slotte niet de sterke kanten van je kind te vieren, dat het op academisch gebied moeite heeft betekent niet dat het niet tot grootse dingen in staat is! Met de juiste hulpmiddelen en technieken plus wat aanmoediging van jou thuis, kan je kind zijn volledige potentieel bereiken ondanks leerproblemen zoals dyslexie!

Conclusie

Dyslexie is een veel voorkomende leerstoornis die moeilijkheden kan veroorzaken bij het lezen, schrijven en onthouden. Vroegtijdig ingrijpen is de sleutel om kinderen met dyslexie te helpen slagen op school. Met de juiste hulpmiddelen en technieken plus wat aanmoediging van jou thuis, kan je kind zijn volledige potentieel bereiken ondanks leerproblemen zoals dyslexie.