Skip to content

Wat is cultuur? 

Cultuur

Heb je ooit de term ‘cultuur’ gehoord, maar wist je niet zeker wat het betekende? Nou, je bent niet de enige. Cultuur is een moeilijk uit te leggen begrip omdat het zoveel dingen omvat, van voedsel en tradities tot taal en kunst. Maar wat is cultuur precies? Laten we proberen het uit te splitsen.

Wat cultuur precies is

Cultuur kun je zien als de collectieve overtuigingen, waarden, tradities en gedragingen van een groep mensen, of zelfs een heel land. Het omvat ook gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zoals feestdagen, festivals, muziek, dans, literatuur, kunst en architectuur. Kortom, cultuur is hoe wij in onze samenleving leven.

Verschillende soorten cultuur

We hebben allemaal verschillende achtergronden, culturen en tradities die ons maken tot wie we zijn. Maar wat betekent het om cultuur te hebben? Wat zijn de verschillende soorten cultuur, en hoe beïnvloeden ze ons leven?

Er zijn veel verschillende soorten cultuur die we dagelijks tegenkomen. Hier volgen slechts enkele voorbeelden:

Nationale Cultuur

Dit type cultuur verwijst naar de gebruiken, overtuigingen en waarden die de nationale identiteit van een land of regio vormen. Ze omvat populaire feestdagen, festivals en andere tradities die de leden van een land of regio met elkaar verbinden. Nationale culturen verschillen van plaats tot plaats. De Nederlandse cultuur verschilt bijvoorbeeld in veel opzichten sterk van de Chinese cultuur of andere oosterse culturen.

Definitie cultuur

Subcultuur

Een subcultuur is een identificeerbare groep binnen een grotere samenleving of natie waarvan de leden specifieke overtuigingen of interesses delen die verschillen van die van de grotere bevolking. Voorbeelden zijn religieuze groepen als christenen of moslims en etnische minderheden als Afro-Amerikanen of Indianen. Elke subcultuur heeft zijn eigen unieke gewoonten en tradities die gebaseerd kunnen zijn op ras, etniciteit, geslacht of andere factoren. Voorbeelden van subculturen zijn gabber, emo’s, punkers en hooligans.

Soorten cultuur subcultuur

Organisatiecultuur

Dit type cultuur verwijst naar de gedeelde waarden, houdingen en overtuigingen binnen een organisatie zoals een bedrijf of school. Ze bepaalt hoe werknemers met elkaar omgaan en hoe ze omgaan met klanten of cliënten buiten de muren van de organisatie. Organisaties gebruiken hun organisatiecultuur vaak als hulpmiddel bij de werving van nieuwe medewerkers door tijdens sollicitatiegesprekken hun kernwaarden en mission statement te laten zien aan potentiële sollicitanten.

Culturele identiteit

Culturele identiteit is het gevoel van een individu dat hij tot een bepaalde culturele groep behoort, gebaseerd op gedeelde ervaringen, overtuigingen en waarden. Die kan blijken uit taalkeuze, kledingvoorschriften, voedselvoorkeuren en subtieler gedrag zoals lichaamstaal of oogcontact tijdens gesprekken met anderen die tot dezelfde culturele groep behoren. Culturele identiteit kan in de loop der tijd veranderen door veranderingen in iemands omgeving of ervaringen, zelfs verhuizen uit het eigen land kan na verloop van tijd veranderingen in iemands culturele identiteit veroorzaken!  

Cultuur voedsel

Inzicht in deze verschillende soorten cultuur kan ons helpen onze eigen unieke achtergronden te waarderen, terwijl we ook herkennen hoe verschillende culturen om ons heen ons wereldbeeld op betekenisvolle manieren vormen! Of het nu gaat om meer leren over nationale culturen om je heen of het blootleggen van je eigen culturele identiteit door persoonlijke ervaringen, de tijd nemen om te leren over verschillende soorten culturen kan leiden tot fascinerende inzichten!

De invloed van cultuur op de samenleving

Cultuur is een integraal onderdeel van de menselijke ervaring. Ze vormt onze overtuigingen, waarden en gedragingen. Ze beïnvloedt ook hoe wij met de samenleving omgaan en hoe de samenleving met ons omgaat. Inzicht in de invloed van cultuur op de samenleving is essentieel om de wereld om ons heen te begrijpen. 

Cultuur heeft een sterke invloed op hoe wij ons leven leiden. Ze speelt een belangrijke rol bij het vormen van ons gedrag en onze beslissingen – van wat we eten tot wat we dragen, tot waar we wonen, tot met wie we omgaan, al deze dingen worden bepaald door onze cultuur. Onze culturele waarden sturen ook onze morele principes en bepalen wat we als goed of slecht gedrag beschouwen. Bovendien is cultuur van invloed op de politiek, omdat zij kan bepalen welke politieke partijen worden gekozen of welke wetten worden uitgevaardigd of afgeschaft. 

Cultuur beïnvloedt zelfs de economie, omdat ze de voorkeuren en bestedingsgewoonten van consumenten mede kan bepalen. Bovendien hebben verschillende culturen verschillende opvattingen over geld. Sommige hechten er meer waarde aan dan andere, terwijl andere het minder belangrijk vinden dan andere aspecten van het leven. Tenslotte beïnvloedt cultuur het onderwijs, wat kinderen op school leren hangt grotendeels af van hun culturele achtergrond. Verschillende culturen hebben verschillende verwachtingen van de onderwijservaringen en resultaten van hun kinderen.

Cultuur is een kracht die bepaalt hoe we met elkaar omgaan en hoe de samenleving in het algemeen functioneert. Zij vormt onze overtuigingen, waarden, gedragingen, beslissingen en handelingen op betekenisvolle manieren die diepgaande gevolgen kunnen hebben voor de samenleving als geheel. Inzicht in de invloed van cultuur op de samenleving is essentieel voor iedereen die leeft in de steeds diverser wordende wereld van vandaag, waar veel verschillende culturen in harmonie naast elkaar bestaan.

Voordelen van een positieve culturele omgeving op het werk

Op de moderne werkplek is een positieve culturele omgeving essentieel voor het creëren van een sfeer waarin werknemers productief en gelukkig kunnen zijn. Een gezonde werkcultuur komt niet alleen de werknemers, maar ook hun werkgevers ten goede. Maar wat zijn de specifieke voordelen van een positieve culturele omgeving? Laten we eens kijken.

Productiviteitsverhoging

Het is aangetoond dat een positieve culturele omgeving de productiviteit van werknemers verhoogt. Want als mensen zich op hun werkplek op hun gemak en gesteund voelen, is de kans groter dat ze beter presteren en betere resultaten boeken. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers op werkplekken met een hoge mate van positiviteit 20% beter presteerden dan werknemers op werkplekken met een lage mate van positiviteit.

Verbeterde geestelijke gezondheid

Positieve culturen kunnen ook de geestelijke gezondheid helpen verbeteren door steun, begrip en medeleven te bieden aan werknemers die worstelen met stress of andere problemen. Werknemers die zich gesteund voelen op het werk zullen eerder gemotiveerd en betrokken blijven en zich concentreren op de taken die ze moeten uitvoeren. Een sfeer van vertrouwen en respect kan ook de angst onder werknemers verminderen en ervoor zorgen dat ze minder snel een burn-out of depressie krijgen.

Retentiecijfers

Positieve culturen leiden tot hogere retentiecijfers, omdat werknemers bij een werkgever willen blijven als ze zich gewaardeerd voelen voor hun inspanningen. Als werkgevers een omgeving bevorderen die samenwerking, creativiteit en groeimogelijkheden stimuleert, zullen werknemers eerder geneigd zijn te blijven dan elders een nieuwe baan te zoeken. Bovendien, als potentiële sollicitanten weten dat je bedrijf een goede reputatie heeft vanwege zijn cultuur, dan zul je gemakkelijker toptalent voor je team kunnen aantrekken. 

Cultuur bedrijf

Een positieve culturele omgeving is op vele manieren gunstig; het verhoogt de productiviteit, verbetert de geestelijke gezondheid, en verhoogt onder andere de retentiecijfers. Om een positieve werkcultuur te creëren, moeten werkgevers zich richten op het kweken van vertrouwen tussen collega’s door middel van open communicatiekanalen en het erkennen van individuele prestaties, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt voor zijn bijdragen. Door te investeren in het opbouwen van een positieve cultuur binnen je organisatie kun je daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken!

Conclusie

Concluderend is cultuur een complex begrip dat vele aspecten van het leven omvat. Het omvat tradities en gebruiken die generaties lang zijn doorgegeven, maar ook veranderende trends die beïnvloed worden door globalisering en contact tussen verschillende groepen mensen. Inzicht in cultuur kan ons helpen beter te waarderen hoe divers onze wereld is en hoe iedereen iets unieks inbrengt! Hopelijk heeft deze blogpost geholpen wat licht te werpen op wat cultuur eigenlijk is!