Skip to content

Wat is cisgender?

Cisgender

De afgelopen jaren is de taal rond genderidentiteit gegroeid en geëvolueerd. Een term waar je misschien van gehoord hebt is cisgender, maar wat betekent dat precies? In dit artikel onderzoeken we wat het betekent om cisgender te zijn en waarom het belangrijk is om dit begrip te begrijpen om een meer inclusieve samenleving te creëren.

Wat betekent cisgender

Dus, wat is cisgender? Iemand die zich als cisgender identificeert is iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hem of haar bij de geboorte is toegewezen. Als iemand bijvoorbeeld als man is geboren en zich identificeert als man, dan wordt hij beschouwd als cisgender. Het is belangrijk op te merken dat cisgender zijn niet noodzakelijkerwijs betekent dat iemand heteroseksueel is, er zijn veel mensen die zich identificeren als LGBTQIA+ die ook cisgender zijn. 

De term “cisgender” is in het leven geroepen om taal te geven aan degenen wiens genderidentiteit overeenkomt met het hun bij de geboorte toegewezen geslacht. Het woord zelf komt van het Latijnse voorvoegsel “cis-“, wat betekent “aan deze kant van” of “niet aan de overkant” Dit helpt om te benadrukken dat cisgender zijn geen aparte genderidentiteit is, maar eerder een ervaring van bestaan binnen de gender binary (d.w.z. man/vrouw). 

Het is ook belangrijk op te merken dat cisgender zijn een vloeiende ervaring kan zijn, sommige mensen kunnen zich zowel transgender als cisgender identificeren, afhankelijk van bepaalde omstandigheden of omgevingen. Bovendien zijn er veel niet-binaire personen die zich deels trans en deels cis identificeren. Het belangrijkste om te onthouden is dat iedereen zijn eigen unieke ervaring heeft met zijn genderidentiteit en expressie. Geen twee ervaringen zijn ooit hetzelfde!

Betekenis cisgender

Voorbeelden van Cisgender mensen

Er zijn veel voorbeelden van cisgender mensen in onze samenleving, waaronder beroemdheden als Caitlyn Jenner en Laverne Cox. Beide personen identificeren zich als transgender, maar ze worden ook allebei als cisgender beschouwd omdat hun genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat hun bij de geboorte is toegewezen. 

Een ander voorbeeld is acteur Ezra Miller, die zich identificeert als non-binair en heeft uitgedrukt dat ze een fluïditeit ervaren tussen hun genderidentiteit en expressie. Hoewel Miller zichzelf niet als cisgender beschouwt, erkent hij wel dat anderen een andere ervaring kunnen hebben dan zij als het gaat om het begrijpen van hun genderidentiteit en expressie.

Cisgender persoon

Waarom is het belangrijk om Cisgender te begrijpen?

Het is voor iedereen belangrijk om te begrijpen wat cisgender zijn betekent, omdat het helpt een meer inclusieve samenleving te creëren. Als we de verschillende ervaringen van genderidentiteit en -expressie begrijpen, kan dat ons helpen om meer begrip en mededogen voor anderen op te brengen. Het is ook belangrijk te erkennen dat niet iedereen in een keurig hokje of etiket past. Ieders ervaring met gender is uniek en complex. 

Door te begrijpen wat cisgender betekent, kunnen we degenen die zich als zodanig identificeren beter ondersteunen en een omgeving creëren die alle mensen accepteert, ongeacht hun genderidentiteit of expressie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een tolerantere en liefdevollere samenleving voor iedereen.

Cisgender geaardheid

Conclusie

Concluderend is het begrip cisgender zijn essentieel voor het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd kan voelen, ongeacht zijn of haar genderidentiteit of expressie. We hopen dat deze blogpost wat licht heeft geworpen op wat het betekent om cisgender te zijn, zodat we allemaal kunnen werken aan een rechtvaardiger toekomst voor alle genders!