Skip to content

Wat is buitenspel?

Buitenspel

In het voetbal is buitenspel een regel die vaak voor veel verwarring zorgt. De regel wordt vaak niet begrepen en is in het verleden nogal eens gewijzigd. In dit bericht gaan we nader in op wat buitenspel precies inhoudt en wat de gevolgen zijn van buitenspel.

Wat is buitenspel in het voetbal en hoe wordt het bepaald?

Buitenspel is een regel in het voetbal die zegt dat een speler zich niet op de helft van de tegenstander mag bevinden wanneer de bal naar hem wordt gespeeld. Dit gebeurt meestal wanneer een speler over het veld rent en zijn teamgenoot hem de bal passeert. Als ze buitenspel staan, krijgt het andere team een vrije trap.

Voetbal pass

Hoe wordt dit bepaald?

De grensrechter of assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog als hij denkt dat een speler buitenspel staat. De scheidsrechter zal dan een beslissing nemen op basis van of hij denkt dat de speler het spel belemmert, het zicht van de keeper belemmert, of een veelbelovende aanval stopt.

Als de scheidsrechter beslist dat de speler zich niet met het spel bemoeide, dan is het geen overtreding en kan de speler doorgaan. Als de scheidsrechter echter vindt dat de speler verhinderde dat de keeper vrij zicht op de bal had, dan is het een overtreding en krijgt het andere team een vrije schop.

Als de scheidsrechter beslist dat de speler een veelbelovende aanval stopte, dan is het ook een overtreding en krijgt het andere team een vrije schop. 

Wanneer buitenspel wordt geroepen, wordt het spel gestopt en wordt een vrije schop gegeven aan de tegenstander vanwaar de overtreding plaatsvond.

Buitenspel kan controversieel zijn, omdat het vaak moeilijk te bepalen is of een speler echt in buitenspelpositie stond. Daarom zijn grensrechters of assistent-scheidsrechters zo belangrijk; zij helpen bij deze cruciale beslissingen.

Wat zijn de gevolgen van buitenspel tijdens een wedstrijd?

Als een speler buitenspel wordt genoemd, leidt dat tot spelonderbreking en een vrije trap voor de tegenstander. Dit kan kostbaar zijn als de speler in een goede positie was om een doelpunt te maken. Bovendien kan het voor spelers moeilijk te begrijpen zijn wanneer zij zich in een buitenspelpositie bevinden, wat kan leiden tot frustratie en verwarring op het veld.

In het algemeen is buitenspel een regel die bedoeld is om te voorkomen dat spelers een oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van hun tegenstanders. Bij correct gebruik kan hij bijdragen tot een evenwichtiger en eerlijker spel. Het is echter belangrijk dat je de regel en de gevolgen ervan begrijpt voordat je hem gebruikt tijdens een wedstrijd. Dit zal ervoor zorgen dat het spel zo eerlijk mogelijk verloopt voor alle betrokkenen.

Hoe kunnen spelers voorkomen dat ze buitenspel lopen

Spelers kunnen buitenspel voorkomen door aan hun eigen kant van het veld te blijven en niet voor de bal uit te lopen. Ze kunnen ook letten op de positie van de grensrechter of assistent-scheidsrechter, want zij zullen vaak aangeven wanneer een speler zich in buitenspelpositie bevindt. Bovendien moeten spelers weten waar de tegenstanders zich op het veld bevinden, omdat dit hen kan helpen buitenspel te voorkomen.

Buitenspel verdediger

Hoe is de regel in de loop der tijd veranderd

De regel van buitenspel is in de loop der jaren herhaaldelijk veranderd, met de meest recente wijziging in 2020. Voorafgaand aan deze verandering stelde de regel dat een speler zich in buitenspelpositie bevond als hij de laatste verdediger voor was toen de bal naar hem werd gespeeld. Deze regel werd echter vaak bekritiseerd als te verwarrend en moeilijk te begrijpen.

De nieuwe regel stelt dat een speler buitenspel staat als hij voor de laatste twee verdedigers staat wanneer de bal naar hem wordt gespeeld. Deze wijziging is bedoeld om de regel begrijpelijker te maken en gemakkelijker toe te passen tijdens een wedstrijd.

Conclusie

Buitenspel is een regel in het voetbal die moet voorkomen dat spelers een oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van hun tegenstanders. Bij correct gebruik kan deze regel bijdragen tot een evenwichtiger en eerlijker spel. Het is echter belangrijk dat je de regel en de gevolgen ervan begrijpt voordat je hem tijdens een wedstrijd gebruikt. Dit zal ervoor zorgen dat het spel zo eerlijk mogelijk verloopt voor alle betrokkenen. Nu weet jij wat buitenspel.