Skip to content

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht

Als je ooit iets hebt gemaakt, een schilderij, een artikel of iets anders, heb je misschien wel eens gehoord over auteursrecht. Maar wat is auteursrecht precies? Eenvoudig gezegd is auteursrecht de wettelijke erkenning van het auteurschap over creatief werk. Het betekent dat als je iets origineels maakt, je je werk kunt beschermen tegen gebruik zonder jouw toestemming. Laten we eens duiken in waarom het belangrijk is om de basis van het auteursrecht te begrijpen.

Welke soorten werk kunnen auteursrechtelijk beschermd worden?

Auteursrecht is van toepassing op alle soorten creatieve werken, waaronder literatuur, muziek, kunst en architectuur. Zelfs softwarecode kan auteursrechtelijk beschermd worden om computerprogramma’s te beschermen tegen kopiëren zonder toestemming. Toch komen niet alle werken in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het werk moet een originele creatie zijn van de auteur en moet “vastgelegd zijn in een tastbaar medium”. Met andere woorden, het moet bestaan in een fysieke vorm (zoals op papier of als digitaal bestand). Ideeën, feiten en titels kunnen niet auteursrechtelijk beschermd worden, omdat ze de vereiste mate van creativiteit en originaliteit missen.

Auteursrecht is een belangrijk concept voor elke moderne kunstenaar om te begrijpen. Of je nu schrijver, musicus, filmmaker, fotograaf of iets anders bent, auteursrecht beschermt je werk en voorkomt dat anderen het zonder jouw toestemming gebruiken. Maar op welke soorten werk kan eigenlijk auteursrecht rusten? In deze blogpost bespreken we de verschillende soorten werk die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Literaire werken

Literaire werken omvatten boeken, artikelen, blogs, gedichten, toneelstukken – eigenlijk alles wat op papier of in digitale vorm is opgeschreven. Het omvat ook computerprogramma’s en databases; de code waaruit een computerprogramma bestaat wordt beschouwd als een literair werk en komt dus in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Hetzelfde geldt voor compilaties van gegevens, zoals spreadsheets en databases; deze worden ook beschermd door het auteursrecht.

Auteursrechten van literaire werken

Muzikale werken

Muziekwerken omvatten liedjes en composities en begeleidende teksten. Dit soort werk wordt auteursrechtelijk beschermd, zelfs als het niet formeel gepubliceerd is; alleen al door het op de een of andere manier op te nemen (zoals op een CD of digitaal bestand) komt het in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Muziekuitvoeringen komen meestal niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, tenzij ze op de een of andere manier zijn opgenomen; live uitvoeringen krijgen in de meeste landen geen wettelijke bescherming.

Auteursrechten muziek

Artistieke werken

Artistieke werken omvatten foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken – in feite alles wat als een visuele kunstvorm kan worden beschouwd. Dit soort werken is meestal gemakkelijk te herkennen als artistieke creaties, omdat er creativiteit en vaardige uitvoering bij komt kijken in plaats van eenvoudige feiten of informatie. Er is echter één uitzondering: logo’s en merkmateriaal kunnen ook als kunstwerken worden aangemerkt als ze creatieve elementen bevatten zoals illustraties of aangepaste typografie (in plaats van alleen tekst).

Auteursrechten schilderij

Hoewel deze drie categorieën enig inzicht geven in welke soorten werk auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, is het belangrijk om te onthouden dat de wet van land tot land verschilt en in bepaalde gevallen zelfs van staat tot staat. Als je niet zeker weet of jouw specifieke werk wel of niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, dan kun je het beste een advocaat raadplegen die gespecialiseerd is in intellectueel eigendomsrecht, zodat je zeker weet dat je de juiste wettelijke bescherming krijgt voor je creatieve inspanningen.

Wat dekt het auteursrecht?

Wanneer iemand een auteursrecht op zijn werk heeft (of wanneer zijn werk “auteursrechtelijk beschermd” is), betekent dit dat niemand anders het materiaal kan gebruiken of reproduceren zonder eerst toestemming te krijgen van de maker. Dit omvat het kopiëren van delen of het geheel van het werk voor commerciële doeleinden of het claimen van eigendom over andermans creatieve werk zonder diens toestemming. Auteursrechten beschermen ook tegen ongeoorloofde aanpassingen of vertalingen in een andere taal of formaat. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op deze regels – als iemand bijvoorbeeld een bewerking maakt op basis van auteursrechtelijk beschermd materiaal van een ander, maar voldoende unieke elementen toevoegt om het tot zijn eigen creatie te maken (bekend als “transformatief gebruik”), kan dit volgens de Amerikaanse auteursrechtwetgeving niet als inbreuk gelden.

De verschillende soorten auteursrechtelijke bescherming

Als je een creatief persoon bent, weet je hoe belangrijk het is om je werk te beschermen. Maar wat voor soort auteursrechtelijke bescherming heb je nodig? Inzicht in de verschillende soorten auteursrechtelijke bescherming die beschikbaar zijn, kan ervoor zorgen dat je werk veilig en beveiligd blijft. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop je jezelf kunt beschermen tegen diefstal of inbreuk.

Soorten auteursrechten

Registratie van het auteursrecht

Als je werk een tastbare vorm heeft (zoals een artikel, foto of schilderij), dan komt het in aanmerking voor registratie van het auteursrecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP / Benelux Office for Intellectual Property). Dit betekent dat je bewijs hebt van eigendom over het werk en dit kunt gebruiken om te bewijzen dat iemand het gestolen heeft als hij het zonder toestemming probeert te gebruiken. Er zijn ook extra voordelen, zoals de mogelijkheid om een wettelijke schadevergoeding te innen als iemand inbreuk maakt op je auteursrecht.

Registratie van handelsmerken

In tegenstelling tot auteursrechtelijke bescherming, die betrekking heeft op artistieke werken, geldt handelsmerkbescherming voor woorden, zinnen, symbolen en ontwerpen die gebruikt worden in verband met goederen en diensten. Dat betekent dat als iemand een soortgelijke zin of logo probeert te gebruiken om zijn eigen product of dienst te verkopen, je het merkenrecht kunt gebruiken om hem de mond te snoeren en je merkidentiteit te beschermen. Het voorkomt ook dat andere bedrijven terminologie gebruiken die verward kan worden met de jouwe en zorgt ervoor dat klanten bepaalde woorden en symbolen alleen met jouw bedrijf associëren.

Handelsgeheimen

Handelsgeheimen zijn vormen van vertrouwelijke informatie zoals formules of recepten die bedrijven een voordeel geven ten opzichte van concurrenten die er geen toegang toe hebben. Dit soort informatie is bij wet beschermd, dus zelfs als iemand deze informatie in handen zou krijgen mag hij die niet delen of gebruiken zonder toestemming van het bedrijf dat de eigenaar is. Dit helpt het concurrentievoordeel van een bedrijf intact te houden door ervoor te zorgen dat hun succesformule niet openbaar wordt voordat ze er klaar voor zijn om te worden vrijgegeven.

Hoe je je werk registreert voor auteursrechtelijke bescherming

Het registreren van je werk voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland vrij eenvoudig. Hier is een stap-voor-stap gids om je door het proces te leiden.

Stap 1: Bepaal of je in aanmerking komt

Niet alle soorten werk komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland. Om in aanmerking te komen voor bescherming moet je werk:

  • Origineel of uniek zijn  
  • Onder de Nederlandse auteurswet gedefinieerd zijn als ‘werk’.
  • Op enigerlei wijze gebruikt of gereproduceerd kunnen worden.  

Bovendien moet je staatsburger of ingezetene van Nederland zijn of burger van een EU-lidstaat.

Als je werk aan deze criteria voldoet, dan gefeliciteerd! Je komt in aanmerking om je werk te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Stap 2: Verzamel de benodigde documenten en informatie

Voordat je je werk bij het BBIE kunt registreren, moet je bepaalde documenten en informatie verzamelen, zoals:

  • De titel van je werk
  • Een beschrijving van het soort werk (bijv. literair, muzikaal)
  • De datum waarop het voor het eerst is gepubliceerd
  • Eventuele relevante ISBN-nummers
  • De volledige naam en het adres van alle betrokken auteurs
  • Eventuele relevante ISSN-nummersn
  • Indien van toepassing, een bewijs dat andere auteurs ermee hebben ingestemd de auteursrechten aan jou over te dragen.   

Als alles verzameld is, is het tijd voor stap 3!

Stap 3: Maak een account aan bij het BOIP

Om je bij het BOIP te registreren, moet je een account aanmaken op hun website. Je hebt wat persoonlijke basisgegevens nodig (naam, adres), evenals een geldig e-mailadres waarop ze berichten kunnen sturen over je registratiestatus. Als je je account met succes hebt aangemaakt, ga je direct naar Stap 4!

Stap 4: Dien je aanvraag in

Nadat je alle benodigde documenten en informatie hebt verzameld en een account hebt aangemaakt bij het BOIP, kun je je aanvraag indienen. Waarschijnlijk zal je in dit stadium gevraagd worden om inschrijfgeld te betalen. Zodra je aanvraag is ontvangen, wordt deze door het BOIP bekeken voor goedkeuring. Als alles er goed uitziet, zullen ze je werk registreren en je een bevestiging sturen. Gefeliciteerd! Je werk is nu volledig beschermd onder de Nederlandse auteurswet.

Auteursrechten BIOP

Het is belangrijk op te merken dat het registreren van je werk geen volledige bescherming tegen inbreuk of ongeoorloofd gebruik garandeert. Maar registratie biedt wel enig juridisch verhaal als iemand je werk zonder toestemming probeert te gebruiken. Bovendien geeft registratie je toegang tot bepaalde voordelen en exclusieve rechten die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde auteursrechthouders. Dus als je iets origineels en unieks hebt gemaakt, wacht dan niet – laat je werk vandaag nog registreren en beschermen!

Daar heb je het, een stap-voor-stap uitleg voor het registreren van je werk voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland! Hoewel dit een lang proces lijkt, is het eigenlijk vrij eenvoudig als alle benodigde documenten en informatie bij elkaar verzameld zijn.

Conclusie

Auteursrechtelijke bescherming is ongelooflijk belangrijk voor mensen die inhoud creëren; ze helpen ervoor te zorgen dat makers erkenning krijgen voor hun harde werk en voorkomen dat iemand anders misbruik van hen maakt door hun ideeën te stelen en er zonder toestemming van te profiteren. Als je de basis van auteursrechten kent, kun je beter begrijpen hoe intellectuele eigendomsrechten worden gehandhaafd, zodat je jezelf kunt beschermen tegen mogelijke inbreuken en ervoor kunt zorgen dat je ook geen inbreuk maakt op de rechten van anderen!