Skip to content

Wat is artificial intelligence?

Artificial intelligence

Je hebt de term artificial intelligence, of AI, de laatste tijd waarschijnlijk vaak horen vallen. Maar wat is AI precies? Artificial intelligence beteken kunstmatige intelligentie. Kort gezegd is AI het vermogen van een computerprogramma om te leren en taken uit te voeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals visuele waarneming, verwerking van natuurlijke taal en besluitvorming.

AI bestaat al tientallen jaren, maar pas sinds kort zien we zulke snelle ontwikkelingen op dit gebied. Dit is deels te danken aan de enorme hoeveelheden gegevens die nu beschikbaar zijn dankzij internet en sociale media. Met zoveel gegevens kunnen AI-algoritmen worden getraind om bijvoorbeeld gezichten en voorwerpen te herkennen, menselijke taal te begrijpen en voorspellingen te doen.

AI wordt al op een aantal manieren gebruikt, zoals in zelfrijdende auto’s, chatbots en digitale assistenten als Alexa en Siri. En aangezien de AI-technologie zich blijft ontwikkelen, kunnen we in de toekomst nog meer verbazingwekkende toepassingen verwachten.

Hoe werkt AI?

Om een computerprogramma als AI te kunnen beschouwen, moet het zelf kunnen leren en verbeteren. Dit gebeurt meestal via een proces van vallen en opstaan dat bekend staat als machine learning.

Machine learning

Bij traditioneel machine learning wordt een dataset ingevoerd in een algoritme dat vervolgens een model produceert dat kan worden gebruikt om voorspellingen te doen over nieuwe gegevens. Als je bijvoorbeeld een algoritme traint om honden op foto’s te herkennen, geef je het een dataset van afbeeldingen met honden (en ook afbeeldingen zonder honden). Het algoritme zou dan van deze gegevens leren en uiteindelijk onderscheid kunnen maken tussen afbeeldingen van honden en andere soorten afbeeldingen.

Er zijn twee hoofdtypes van machine learning: supervised en unsupervised. Bij gesuperviseerd leren krijgt het algoritme zowel de invoergegevens (bv. foto’s van honden) als de gewenste uitvoer (bv. “dit is een foto van een hond”). Bij leren zonder toezicht krijgt het algoritme alleen de invoergegevens (bv. foto’s) en moet het zelf leren wat de gewenste uitvoer moet zijn (bv. “dit is een foto van een hond”) 

Deep learning is een deelgebied van machine learning dat gebruik maakt van neurale netwerken – algoritmen die zijn geïnspireerd op de structuur en functie van de hersenen – om van gegevens te leren. Deep learning is verantwoordelijk geweest voor enkele van de meest indrukwekkende prestaties op het gebied van AI in de afgelopen jaren, zoals gezichtsherkenning en zelfrijdende auto’s.

AI spraak herkenning

Voordelen van kunstmatige intelligentie

Er zijn veel potentiële voordelen van kunstmatige intelligentie. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Het kan helpen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te begrijpen.
  • Kunstmatige intelligentie kan repetitieve taken automatiseren.
  • Het besluitvorming verbeteren.
  • Het kan nieuwe behandelingen voor ziekten vinden en nieuwe energiebronnen ontwikkelen.
  • Kunstmatige intelligentie kan je helpen productieprocessen te automatiseren 
  • AI kan de veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld door gevaarlijke omgevingen te bewaken of potentiële ongelukken te detecteren voordat ze gebeuren.
AI processen

Nadelen van kunstmatige intelligentie

Hoewel er veel potentiële voordelen van kunstmatige intelligentie zijn, zijn er ook enkele nadelen waar men zich bewust van moet zijn:

Het toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie kan leiden tot banenverlies. Naarmate AI meer taken automatiseert, zullen mensen niet langer nodig zijn om die taken uit te voeren.

Kunstmatige intelligentie kan de kloof tussen arm en rijk vergroten. Degenen die zich AI-technologie kunnen veroorloven zullen een groot voordeel hebben ten opzichte van degenen die dat niet kunnen.

AI-technologie is vaak bevooroordeeld ten opzichte van bepaalde groepen mensen. Dat komt omdat de gegevens die gebruikt worden om AI-algoritmes te trainen vaak zelf bevooroordeeld zijn. Als je bijvoorbeeld een algoritme traint op een dataset van voornamelijk mannelijke CEO’s, is het waarschijnlijk dat het algoritme zal leren om mannelijke kandidaten voor CEO-posities te bevoordelen.

Voorbeeld toepassingen van artificial intelligence

Er zijn veel potentiële toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Hier zijn enkele 

voorbeelden:

  • Fraudedetectie: AI kan worden gebruikt om frauduleuze activiteiten op te sporen, zoals valse verzekeringsclaims of creditcardfraude.
  • Spraakherkenning: AI kan worden gebruikt om spraak om te zetten in tekst, wat nuttig kan zijn voor mensen met een handicap of voor mensen die een andere taal spreken dan de taal die de machine is geprogrammeerd om te begrijpen.
  • Consumentengedrag voorspellen: AI kan worden gebruikt om klantgegevens te analyseren en voorspellingen te doen over toekomstig gedrag. Deze informatie kan worden gebruikt om marketingbeslissingen te nemen, zoals welke producten moeten worden gepromoot of welke prijzen moeten worden vastgesteld.
  • Autonome voertuigen: AI kan worden gebruikt om zelfrijdende auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen aan te drijven.
Zelfrijzende auto

De toekomst van AI

De toekomst van kunstmatige intelligentie is moeilijk te voorspellen, maar er zijn enkele mogelijke paden die het zou kunnen nemen.

Eén mogelijkheid is dat AI zich steeds meer gaat specialiseren, waarbij verschillende algoritmen worden ontworpen voor specifieke taken. Hierdoor kunnen AI-systemen efficiënter en effectiever worden in het uitvoeren van de hun toegewezen taken.

Een andere mogelijkheid is dat AI in zijn vermogens en gedragingen meer op mensen gaat lijken. Dit zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van kunstmatige algemene intelligentie, of AGI, een type AI dat elke intellectuele taak kan uitvoeren die een mens kan uitvoeren. AGI bestaat nog niet, maar het is een doel van veel onderzoekers op het gebied van AI.

Wat de toekomst ook in petto heeft voor kunstmatige intelligentie, het is duidelijk dat deze zal blijven bestaan.

Conclusie

Kunstmatige intelligentie is een opwindend gebied met eindeloze potentiële toepassingen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe AI werkt, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de beste manier om het te gebruiken in ons leven en ons bedrijf. Aangezien de AI-technologie zich snel blijft ontwikkelen, kunnen we in de toekomst nog meer verbazingwekkende dingen verwachten!