Skip to content

Wat is AIDS?

Aids

AIDS, of Acquired Immune Deficiency Syndrome, is een ernstige medische aandoening die wordt veroorzaakt door het Human Immunodeficiency Virus (HIV). Dit virus verzwakt iemands immuunsysteem en maakt het moeilijker om ziekten en infecties te bestrijden. Het kan een ongelooflijk gevaarlijk virus zijn als het niet behandeld wordt, want het tast het vermogen van het lichaam aan om op ziekten te reageren. In dit artikel bespreken we wat AIDS is, hoe het wordt vastgesteld, en hoe het kan worden voorkomen.

Wat veroorzaakt AIDS?

AIDS wordt veroorzaakt door het Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV wordt meestal overgedragen door seksueel contact of door bloedtransfusies van iemand die HIV heeft. HIV kan echter ook worden overgedragen van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Mensen met HIV hebben soms jarenlang geen symptomen, totdat hun immuunsysteem te zwak wordt en ze ziek worden door andere ziekten of infecties die hun lichaam niet kan bestrijden.

Symptomen van AIDS

Het is belangrijk dat je je bewust bent van de symptomen van AIDS, zodat je zo snel mogelijk hulp kunt zoeken bij een medisch deskundige. Laten we kijken naar enkele van de meest voorkomende symptomen van AIDS. 

Het meest voorkomende symptoom in verband met AIDS is een onverklaarbare langdurige koorts die twee weken of langer duurt. 

Andere symptomen zijn nachtzweten, extreme vermoeidheid, gewichtsverlies, gezwollen lymfeklieren en frequente hoofdpijn. Je kunt ook last krijgen van huiduitslag, kortademigheid, diarree en misselijkheid. 

Het is belangrijk om te onthouden dat veel mensen die leven met hiv/aids in het beginstadium van de ziekte helemaal geen symptomen ervaren.

Aids koorts

Hoe wordt de diagnose AIDS gesteld?

De enige manier om AIDS vast te stellen is een test op HIV-infectie. Er zijn twee soorten testen om HIV vast te stellen: antilichaamtesten en antigen/antilichaamtesten. Antilichaamtesten zoeken naar antilichamen in het bloed die het lichaam aanmaakt als reactie op een infectie met HIV. Antigeen/antilichaamtesten zoeken in het bloedmonster van een persoon naar zowel antilichamen als antigenen, eiwitten op het oppervlak van het virus. Deze tests zijn zeer nauwkeurig en kunnen zelfs kleine hoeveelheden HIV in iemands lichaam opsporen.

Aids diagnose

AIDS voorkomen

De beste manier om AIDS te voorkomen is het vermijden van activiteiten waarbij je het risico loopt om met HIV besmet te raken, zoals onbeschermde seks of het delen van naalden of spuiten met iemand die HIV heeft. Als je denkt dat je mogelijk bent blootgesteld aan HIV of als je het risico loopt om met HIV besmet te raken, zijn er medicijnen beschikbaar die je kunnen helpen je kansen op besmetting te verminderen. Het is ook belangrijk om je regelmatig te laten testen, zodat een eventuele infectie vroegtijdig kan worden opgespoord en effectief kan worden behandeld voordat die overgaat in iets ernstigers als AIDS.

Aids voorkomen

Geschiedenis van AIDS

De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in 1981 en is sindsdien wereldwijd een groot gezondheidsprobleem. We blikken terug op de geschiedenis van AIDS, vanaf de eerste ontdekking tot de huidige status.

De ontdekking van AIDS

De eerste gevallen van wat later AIDS genoemd zou worden, werden in 1981 in de Verenigde Staten gemeld. In die tijd merkten artsen een toename op van gevallen van zeldzame infecties en kanker onder homoseksuele mannen. Pas in 1983 identificeerden wetenschappers de oorzaak van deze ziekten als HIV, oftewel het Human Immunodeficiency Virus. HIV is een virus dat het immuunsysteem van het lichaam aanvalt, waardoor het kwetsbaarder wordt voor andere infecties en ziekten. Na verloop van tijd kan HIV zich ontwikkelen tot AIDS als het niet behandeld wordt.

De verspreiding van AIDS

Na de ontdekking in 1981 groeide het aantal mensen met HIV/AIDS wereldwijd snel. In 1985 waren er wereldwijd al meer dan 5 miljoen mensen met HIV/AIDS en in 1992 was dat aantal gestegen tot meer dan 10 miljoen. Vandaag leven er naar schatting wereldwijd ongeveer 37 miljoen mensen met HIV/AIDS. Dit aantal omvat meer dan 2 miljoen kinderen onder de 15 jaar die wereldwijd met HIV/AIDS leven.

Vooruitgang in de behandeling

Sinds de ontdekking in 1981 is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van AIDS en HIV-infectie. In 1987 werd AZT goedgekeurd als het eerste anti-HIV medicijn en sindsdien zijn er veel meer medicijnen ontwikkeld om HIV-infectie te behandelen en de ontwikkeling naar volledige AIDS te vertragen. Tegenwoordig zijn er zeer effectieve behandelingen beschikbaar voor zowel HIV-infectie als AIDS, die de getroffenen kunnen helpen een langer leven te leiden zonder bang te hoeven zijn dat ze snel tot volledige AIDS zullen evolueren. Deze behandelingen zijn echter niet altijd voor iedereen toegankelijk vanwege de kosten of de beschikbaarheid, dus er moet meer worden gedaan om gelijke toegang te garanderen voor iedereen die dat het meest nodig heeft.

AIDS is een ernstige ziekte die sinds de ontdekking ervan in 1981 miljoenen mensen wereldwijd heeft getroffen. Hoewel er sindsdien veel vooruitgang is geboekt bij de behandeling van zowel HIV-infectie als volledige AIDS, is er nog veel werk aan de winkel voordat we kunnen zeggen dat iedereen die behandeling nodig heeft daar toegang toe heeft, ongeacht zijn economische situatie of plaats op aarde. We moeten onze strijd tegen deze verwoestende ziekte voortzetten en streven naar gelijke toegang voor iedereen die erdoor getroffen wordt, zodat ze een beter leven kunnen leiden zonder angst en zorgen over hun gezondheidstoestand, nu en in de toekomst.

Conclusie

AIDS is een ernstige gezondheidstoestand die wordt veroorzaakt door het Human Immunodeficiency Virus (HIV). Hoewel er nog geen genezing voor AIDS bestaat, kan het voorkomen worden door stappen te nemen zoals het vermijden van risicovol gedrag zoals onbeschermde seks en het delen van naalden met iemand die HIV heeft, en door eventueel medicijnen te nemen na een mogelijke blootstelling. Het is ook belangrijk om je regelmatig te laten testen, zodat een eventuele infectie vroegtijdig kan worden opgespoord en effectief kan worden behandeld voordat die overgaat in iets ernstigers als AIDS. Als je denkt dat je mogelijk bent blootgesteld aan HIV of als je het risico loopt ermee besmet te raken, praat dan meteen met je arts over testmogelijkheden, zodat zo nodig snel met een passende behandeling kan worden begonnen.